Show simple item record

dc.contributor.authorHornmoen, Harald
dc.date.accessioned2010-08-12T09:13:40Z
dc.date.available2010-08-12T09:13:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationHornmoen, H. (2010). Førti år i forskningens tjeneste. Fremvoksende naturvitenskapelig og medisinsk forskning i A-magasinet og VG i 1966, 1986, 2006. Oslo: Norsk sakprosaen_US
dc.identifier.isbn978-82-90954-31-9
dc.identifier.issn1502-6000
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/380
dc.description.abstractHva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilke måter har representasjonene endret seg? Denne studien presenterer en sammenliknende kritisk diskursanalyse av artikler som tar for seg "fremvoksende" medisinsk eller naturvitenskapelig forskning i VG og A-magasinet. Eksemplariske artikler fra 1966, 1986 og 2006 er valgt ut for næranalyse av verbale og visuelle dimensjoner. Analysen belyser følgende spørsmål: Hvilket vitenskapsbilde skaper artiklene i utvalget? Hvor sikker/usikker fremstår kunnskapen i den forskningen som omtales? Hvilket bilde skaper artiklene av forholdet mellom ulike aktører (som forskerkilder, journalist og det impliserte publikum)? Analysen antyder blant annet at en monologisk "forsiktighetsdiskurs" dominerte i denne typen artikler i 1966. I 1986 er artiklene preget av en mer lovprisende diskurs som fremstiller forskning som en aktivitet med et betydelig potensial for innovasjon og problemløsning. I 2006 er det både i A-magasinet og VG typisk å presentere en blanding av kategoriske ytringer på fremtredende steder i layout og en mer forsiktig og forbeholden diskurs på mindre fremtredende steder i oppslagene. Måten å representere forskningen på endrer seg fra en stor grad av en troskap mot vitenskapens egne diskurser og mot en mer tydelig journalistisk bearbeiding av forskningen, der denne tilpasses journalistiske krav til vinkling og godt stoff – og krav til salgbarhet på et marked. I tråd med dette skjer det en endring fra et fokus på forskningens problemstillinger og prosesser og til en større oppmerksomhet rettet mot forskningens resultater og anvendelser. Tilsvarende er det en tendens som går fra å fremstille forskning som en teorimodifiserende prosess/grunnforskning og mot å fremstille forskning som en virksomhet i "applikasjonskonteksten" som avdekker sammenhenger, og utvikler innovasjoner, anvendelser og "nyttig" kunnskap. Trass i at omtalen av forskning de siste 40 årene i stigende blir underlagt journalistikkens egne struktureringsformer og talemåter, tyder ikke denne studien på at journalistikken om forskning i Norge har utviklet et selvstendig ståsted hvorfra den kan belyse utviklinger i forskning på en kritisk måte.nob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sakprosaen_US
dc.relation.ispartofseriesSakprosa - skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa; nr. 11
dc.subjectVGen_US
dc.subjectForskningsomtaleen_US
dc.subjectArtikkelanalyseen_US
dc.subjectA-magasineten_US
dc.subjectJournalistikken_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310en_US
dc.titleFørti år i forskningens tjeneste. Fremvoksende naturvitenskapelig og medisinsk forskning i A-magasinet og VG i 1966, 1986, 2006en_US
dc.typeBooken_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionUtgitt i skriftserien Sakprosa - skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa. Originalen kan sees på URL: http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/11Hornmoen-Forti-ar-i-forskningens-tjeneste.pdfen_US
dc.identifier.doihttp://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/11Hornmoen-Forti-ar-i-forskningens-tjeneste.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record