Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMausethagen, Sølvi
dc.contributor.authorKostøl, Anne
dc.date.accessioned2010-07-21T11:35:52Z
dc.date.available2010-07-21T11:35:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationMausethagen, S. & Kostøl, A. (2010). Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen. Norsk pedagogisk tidsskrift, (3), 231-242en_US
dc.identifier.issnOnline: 1504-2987
dc.identifier.issnPrint: 0029-2052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/365
dc.description.abstractLæreryrket beskrives både som en relasjonsprofesjon og en omsorgsprofesjon, og gode relasjoner mellom lærer og elev blir i mange studier vurdert som en sentral faktor når det gjelder elevenes læring. Dette aktualiserer nærmere utforskning av det relasjonelle aspektet ved lærerrollen. I denne artikkelen fokuserer vi på hvordan læreren beskriver sin lærerrolle og relasjonen til elevene. Lærerne i studien trekker alle på det vi kan beskrive som en fremtredende omsorgsdiskurs, men variasjonene i de konstruksjonene av lærer-elev relasjonen som lærerne i studien gjør synes viktige å belyse og diskutere. Lærerne plasserer seg spesielt ulikt med hensyn til det vi kan beskrive som omsorgsdimensjonen og læringsdimensjonen ved relasjonen til elevene, og i tillegg synliggjøres hvordan lærerne på ulik måte vektlegger og vurderer relasjonen som en pedagogisk strategi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk pedagogisk tidsskrift;(3)
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectLærereen_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectProfesjonsstudieren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.titleDet relasjonelle aspektet ved lærerrollenen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionPostprint-versjon av artikkel publisert i Norsk pedagogisk tidsskrift. Originalartikkel tilgjengelig på URL: http://www.idunn.no/ts/npt/2010/03/art02en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2010-03-05


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel