Show simple item record

dc.contributor.authorRugkåsa, Marianneen_US
dc.contributor.authorEide, Ketilen_US
dc.contributor.authorYlvisaker, Signeen_US
dc.date.accessioned2016-03-22T09:12:20Z
dc.date.available2016-03-22T09:12:20Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationRugkåså, M., Eide, K. & Ylvisaker, S. (2015). ulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid. Tidsskrift for velferdsforskning, 18(2), 82-95.en_US
dc.identifier.issn0809-2052en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1243813en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3188
dc.description.abstractartikkelen drøftes hvordan barnevernsarbeidere bruker kulturelle forklaringer for å forstå minoritetsetniske barn og foreldres situasjon. Dette definerer vi som kulturalisering, en prosess der gitte situasjoner, problemer eller annerledeshet fortolkes, og påvirker handling på grunnlag av generaliserte kulturelle frtolkninger framfor komplekse individuelle, sosiale eller politiske forhold. I artikkelen pekes det i tillegg til dette også på hvordan kulturalisering vil kunne tilsløre sosiale problemer og usynliggjøre hvordan strukturelle og institusjonelle mekanismer kan føre til annengjøring og diskriminering. Artikkelens empiriske utgangspunkt er kasus, beskrevet av barnevernsarbeidere som var deltakere i videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv, gjennomført første gang i 2008 ved fire høgskoler i Norge, som et ledd i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets satsing på et mer kunnskapsbasert barnevern.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;18(2)en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleKulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeiden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record