Show simple item record

dc.contributor.advisorHøst, Tor
dc.contributor.authorBjørhusdal, Linda
dc.date.accessioned2016-03-01T09:02:03Z
dc.date.available2016-03-01T09:02:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3087
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler seleksjon av operasjonsledere ved nødetatenes nødmeldesentraler (110, 112 og 113) i Oslo. Det første formålet var å finne ut mer om seleksjon av operasjonsledere før og etter 22. juli, gjennom å skaffe sikker viten rundt en etablert seleksjonspraksis i nødetatene. Det andre formålet var å gjennomføre en evaluering av den seleksjonsprosessen som gjennomføres i dag, for å kunne kvalitetsutvikle denne for videre bruk. Overnevnte har blitt identifisert gjennom følgende problemstilling: På hvilken måte har seleksjon av operasjonsledere blitt endret etter 22. juli, og hvordan oppleves dagens seleksjonsprosess? Kvalitativ forskningsmetode ble benyttet for å finne svar på problemstillingen og ni personer har blitt intervjuet. Respondentene besto av overordnede ledere, operasjonsledere samt øvrige ansatte. Funnene i oppgaven viser at seleksjon før 22. juli ikke var tilfredsstillende fordi ansettelser omtrent var forutbestemt, intervju stort sett var eneste seleksjonsverktøy og fordi seleksjonskriteriene ikke stemte overens med operasjonsleders kompetansekrav. Seleksjon ble endret etter 22. juli og tester i dag kandidatene i et større spekter av kompetanse ved at det gjennomføres arbeidspsykologiske tester. Seleksjonskriteriene har nå en høy grad av samsvar med operasjonsleders kompetansekrav. Dagens seleksjonsprosess gjennomføres med ekstern støtte fra Forsvaret og innholdet i testene oppleves som relevante. Funnene i oppgaven viser at den nye seleksjonsmodellen med størst sannsynlighet vil gi rett person på rett plass i organisasjonene, men at innholdet i testene som benyttes, samt det forarbeidet og etterarbeidet som gjøres i organisasjonene, innehar klare forbedringsområder. Oppsummert må jobbanalysen gjøres grundigere, seleksjonsgrunnlaget bli større, informasjonen bli bedre, enkelte tester revurderes og det må tas en vurdering på om det er behov for å tillegge seleksjonen flere tester.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectSelekskjonen_US
dc.subjectOperasjonsledereen_US
dc.subjectNødetateneen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleSeleksjon av operasjonsledere - En evalueringsstudie av dagens seleksjonsprosess i 110, 112 og 113en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record