Show simple item record

dc.contributor.advisorBerg, Arild
dc.contributor.authorBergsaker, Andreas Ferdinand Riise
dc.date.accessioned2015-07-30T09:28:07Z
dc.date.available2015-07-30T09:28:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2607
dc.descriptionMaster i produktdesignen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er utarbeidet som avs- luttende del av mastergradstudiet i produktde- sign ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), våren 2015. I oppgaven har man prøvd å belyse hvordan hverdagsobjekter med en skulpturell appell kan bidra til relasjoner og emosjonell tilknytning mellom bruker og produkt for på den måten å fremme nytelse og skape brukerglede og bærekraftige løsninger for fremtiden. Oppgavens tittel Hverdagsobjekter med en skulpturell appell - form, materialitet, taktilitet - relasjoner mellom bruker og produkt Problemstilling Hvordan skape funksjonelle hverdagsobjek- ter med en skulpturell appell som kan bidra til relasjoner og emosjonell tilknytning mel- lom bruker og produkt, for derved å legge et grunnlag for bærekraftige produkter og varig brukerglede? Metode og teori Som metode er utviklingen av konsepter og det fysiske arbeidet med materialer og fremstilling av funksjonelle prototyper på skolens verksted, ilagt størst vekt. Det har vært arbeidet frem mot en presentas- jon av produktene på Salone Satellite i Milano i april 2015. Det fungerte nærmest som en produkttest. I forbindelse med utstilling og produkttesting har det blitt jobbet med utstill- ingsdesign, visuell identitet, produktbilder og kommunikasjon med publikum, presse og potensielle produsenter. Det er vurdert flere teorier som belyser ulike aspekter rundt forholdet mellom bruker og produkt, livsløpet til produkter, faktorer som påvirker tilknytning med mer. Det er sett på hvordan disse teoriene kan tas i praktisk bruk ved ide- og produktutvikling. Konklusjon Oppgaven har resultert i fem hverdagsobjek- ter med skulpturell appell som er utviklet med tanke på bærekraft gjennom økt tilknytning. Dette er forsøkt gjort ved bruk av form, mate- rialitet, taktilitet, funksjon og assosiasjon som fremmer interaksjon og nytelse. Gjennom presentasjon for et bredt publikum i Milano, har man fått et inntrykk av hvordan taktilitet og skulpturell utforming appellerer til interaksjon med og fysisk berøring av produk- tene. Denne oppgaven gir likevel ingen entydig oppskrift i hvordan slike produkter kan skapes eller bør være, men er heller et lite bidrag i de- batten om hvilke kvaliteter et produkt kan ha for å fremme varig tilknytning til bruker og et langt livsløp for produkteten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2015
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Industri- og produktdesign: 640en_US
dc.subjectProduktdesignen_US
dc.subjectFormen_US
dc.subjectMaterialiteten_US
dc.subjectTaktiliteten_US
dc.subjectHverdagsobjekteren_US
dc.subjectInteraksjonen_US
dc.subjectPerson - produkt relasjoneren_US
dc.subjectEmosjonell designen_US
dc.titleHverdagsobjekter med en skulpturell appell: form, materialitet, taktilitet - relasjoner mellom bruker og produkten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record