Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStefansen, Karien_US
dc.contributor.authorSmette, Ingriden_US
dc.contributor.authorBossy, Dagmaraen_US
dc.date.accessioned2015-02-26T13:52:48Z
dc.date.available2015-02-26T13:52:48Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationStefansen, K., Smette, I., & Bossy, D. (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, (01), 3-19.en_US
dc.identifier.issn0809-6341en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1120912en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2415
dc.description.abstractI forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle et sett av begreper for uønsket beføling som både fanger likheter og forskjeller mellom ulike former for uønsket beføling, og den makten som spiller seg ut når uønsket beføling skjer. Det empiriske grunnlaget for analysen er 128 kvalitative beskrivelser av uønsket beføling eller voldtektsforøk. Beskrivelsene er hentet fra en omfattende representativ survey om volds- og krenkelseserfaringer blant avgangselever i videregående skole (n=7033). I artikkelen identifiserer og diskuterer vi tre typer av uønsket beføling og foreslår følgende begrepsfestinger: seksualisert invadering, utprøvende beføling og aggressiv beføling. Analysen er forankret i et kontinuumsperspektiv på seksuell vold.en_US
dc.description.abstractIn research, unwanted touching is often categorized as either sexual harassment or sexual violence. In this paper we suggest to analyse unwanted touching as a distinctive phenomenon. Our aim is to develop conceptualizations of different forms of unwanted touching that capture both the similarities and differences in the acts of touching and the forms of power involved. The empirical basis is 128 qualitative descriptions of situations involving either unwanted touching or attempted rape from a representative large scale survey on physical and sexual violence among youths in Norway (n=7033). We identify and discuss three types of unwanted touching and suggest the following conceptualizations: sexualized bullying, sexually inviting touching and aggressive touching. The analysis is guided by a continuum-perspective on sexual violence.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for kjønnsforskning;38(1)en_US
dc.subjectSeksuell trakasseringen_US
dc.subjectOvergrepen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleAngrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket befølingen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel