Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDanielsen, Kirstenen_US
dc.contributor.authorEngebrigtsen, Ada Ingriden_US
dc.date.accessioned2014-12-12T12:32:21Z
dc.date.available2014-12-12T12:32:21Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationDanielsen, K. & Engebrigtsen, A.I. (2014). Stovner - problemområde eller lutter idyll? : om forholdet mellom statistikk og erfaring. Tidsskrift for velferdsforskning, 17(3), 27-40en_US
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.otherFRIDAID 1167233en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2209
dc.description.abstractStovner var og til dels er et av Norges mest utskjelte boområder og assosieres med «problem». Bydelen har i de senere år fått mange nye beboergrupper, og kan statistisk sett betegnes som en underprivilegert bydel, preget av dårlige levekår i betydningen lav inntekt og utdannelse, høy arbeidsledighet og høy andel sosialhjelpsmottakere. Vårt anliggende er å undersøke hva stedet Stovner betyr for menneskene som bor der og hvorvidt, og i tilfelle hvordan, de opplever det som et sted som gir dem muligheter, eller som et sted som begrenser deres sjanser til et godt liv. Dette diskuterer vi gjennom forskjellige beboergruppers fortellinger om «sitt Stovner» og gjennom den offentlige historien om bydelenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;17(3)en_US
dc.subjectStovner bydelen_US
dc.subjectLevekåren_US
dc.subjectInntekten_US
dc.subjectUtdannelseen_US
dc.subjectArbeidsledigheten_US
dc.subjectLivskvaliteten_US
dc.titleStovner - problemområde eller lutter idyll? : om forholdet mellom statistikk og erfaringen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel