Show simple item record

dc.contributor.authorAure, Venkeen_US
dc.date.accessioned2014-03-31T07:38:23Z
dc.date.available2014-03-31T07:38:23Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationAure, V. (2013). Didaktikk–i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksis. InFormation-Nordic Journal of Art and Research, 2(1).en_US
dc.identifier.issn1893-247en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1047948en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1931
dc.description.abstractDenne artikkelen argumenterer for at overgripende vitenskapsteoretiske forhold ligger til grunn for forståelser av kunst og kunnskap. En eksponent for dette synet er Martin Jay slik han klassifiserer ulike former for kunstoppfatninger med utgangspunkt i disse forståelsesformenes vesensforskjellige epistemologiske tilhørighet (Jay 1995). Å vise til nivåsammenhengen mellom epistemologi og kunnskaps- og kunstforståelse kan vel nærmest fremstå som innlysende. Likevel er det sjelden å se at dette synspunktet, som vanligvis uttrykkes på et metaplan med generelle formuleringer om nivåsammenhenger, blir fulgt opp i form av mer spesifikke analyser av de påståtte relasjonene. Derfor vil jeg i denne innledende artikkelen konkret analysere og utvikle et teoretisk rammeverk for å undersøke sammenhengen mellom kunstdidaktiske forhold og epistemologi. Intensjonen er å bidra til en drøfting av hva en didaktikk på kunstens premisser kan innebære. Avslutningsvis sees dette temanummerets øvrige artikler i tilknytning til det teoretiske rammeverket som presenteres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslo and Akershus University College of Applied Sciencesen_US
dc.relation.ispartofseriesInFormation - Nordic Journal of Art and Research;2(1)en_US
dc.subjectMartin Jayen_US
dc.subjectDidaktikken_US
dc.subjectKunsten_US
dc.subjectKunnskapen_US
dc.subjectKunstfaglige perspektiveren_US
dc.subjectKunstdidaktiske posisjoneren_US
dc.subjectEpistemologien_US
dc.titleDidaktikk - i spennet mellom klassisk formidling og performativ praksisen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionDette verket er lisensiert med en Creative Commons Attribution 3.0-lisens.en_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7577/if.v2i1.611


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record