Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStålhane, Jan
dc.contributor.authorBergskaug, Marianne
dc.date.accessioned2014-01-24T12:30:07Z
dc.date.available2014-01-24T12:30:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1798
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractSamfunnet forandrer seg stadig fortere og kunnskap om teknologi kreves i stadig større grad av privatpersoner og profesjonelle i alle yrker, nasjonalt og globalt. Behovet for opplæring og etterutdanning er økende. For å møte denne utfordringen i skoleverket ble teknologi og design innført for første gang i læreplanene for kunnskapsløftet i 2006. Teknologi og Design er ikke et eget fag, men et flerfaglig emne, i grunnskolen, på ungdomstrinnet og i videregående skole. Emnet består i et tverrfaglig samarbeid mellom kunst og håndverksfaget og bl.a. naturfag som det er lagt vekt på i dette prosjektet. Forskningen på problemstillingen: ”Hvordan kan det innenfor rammen av kunnskapsløftet legges til rette for undervisning og læring i det flerfaglige emnet Teknologi og Design på mellomtrinnet ved en grunnskole?”, er gjennomført ved en skole i Oslo og dreier seg om didaktikk. Prinsippet om ”å lære ved å gjøre” er grunnleggende i yrkespedagogikken og er grunnleggende i dette prosjektet. I undersøkelsene er det lagt vekt på å finne ut av hva lærerne ønsker at undervisningen i Teknologi og Design skal inneholde og hvordan prosjektene skal organiseres. Videre blir det bla.a. fokusert på hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger elevene sitter igjen med etter gjennomføring av de praktiske prosjektene og om de finner det meningsfylt og relevant å lære naturfag på en praktisk og kreativ måte. Disse perspektivene sammen med etiske perspektiver og utfordringer med gjennomføringen av aksjonene er med i drøftingen på slutten av rapporten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2013
dc.subjectKunnskaperen_US
dc.subjectFerdigheteren_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectGrunnskolenen_US
dc.subjectTeknologien_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleTeknologi og design i grunnskolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel