Show simple item record

dc.contributor.advisorWinger, Nina
dc.contributor.authorBrønseth, Jørgen
dc.date.accessioned2013-09-27T08:24:12Z
dc.date.available2013-09-27T08:24:12Z
dc.date.issued2013-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1618
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken_US
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge. Hovedtema for oppgaven er: Hvordan forstår noen foreldre barnehagekvalitet i forbindelse med tidlig barnehagestart (0-3 år)? Hvilke erfaringer har de gjort seg med barnehagekvalitet og tidlig barnehagestart? De siste årene har barnehagesektoren i Norge gjennomgått en stor utbygning. Lovfestet rett til barnehageplass for barn over ett år, og økende antall ettåringer i barnehagen som en følge av dette, stiller stadig nye krav til barnehagen og de som jobber der, og også til barnas hjem. Dette har ført til et økt fokus på barnehagen, hvorvidt barnehagestart for ettåringer er tilrådelig og om barnehagene holder høy nok kvalitet. På bakgrunn av dette har det oppstått en offentlig debatt, og siden det høye antallet ettåringer i barnehagen fremdeles er et relativt nytt fenomen, gjenstår det fremdeles mye forskning på området. Etter å selv ha arbeidet som pedagogisk leder ved en småbarnsavdeling har jeg erfart flere sider av debatten. I denne oppgaven er jeg altså ute etter foreldreperspektivet, da foreldrenes forventninger og erfaringer er noe jeg mener det er viktig å kartlegge. I denne oppgaven blir flere områder berørt. Småbarn, overgangen hjem-barnehage og barnehagekvalitet i forskjellige former er de tydeligste. Teori knyttet til barnehagekvalitet (f.eks. Dalli, Rao og Li), tilknytning (J. Bowlby og R. Bowlby), samt Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, utgjør et utvalg av hva jeg ser mine funn i lys av. Forskningsmetoden som er benyttet er kvalitative forskningsintervju. Studien består av fem slike intervju, med fem forskjellige informanter. Informantene har det til felles at de i nær fortid har gjennomført barnehagestart med et barn i alderen 10-15 mnd.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to investigate certain parents’ notions and conceptions of childcare quality in relation to early childcare attendance (0-3 year olds), and subsequently what their experiences with full-day childcare have been. The Norwegian kindergarten sector has undergone a rapid expansion in recent years, and children have since been given a right to a place in kindergarten from the age of one. Consequently, the number of one-year-olds in childcare has increased significantly in a relatively short time, adding to the urgency of securing high quality care in childcare. This has also led to an increased awareness and public debate regarding the quality of Norwegian childcare centers and whether or not children should start attending from such an early age. Since such high attendance of one-year-olds is still relatively a new phenomenon, research is still lacking. From my experiences with working as a kindergarten teacher I have experienced the debate from both sides of the divide. In this thesis I am interested in the parents’ perspective, since I believe it is important that their expectations and experiences are collected and considered in informing the debate. Several areas will be touched upon, primarily related to infants in childcare, the transition from home to childcare, and quality of care in its differing forms. Theory on quality of care (e.g. Dalli, Rao and Li, etc.), attachment theory (e.g. John and Richard Bowlby), in addition to the Framework plan will help inform my findings. I have conducted five qualitative research interviews with five different parents. They all have in common that their children, aged 10 to 15 months, have just recently started attending childcare.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectBarnehagekvaliteten_US
dc.subjectTidlig barnehagestarten_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectSmåbarnsavdelingeren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.titleForeldreperspektiver på barnehagekvalitet i forbindelse med tidlig barnehagestarten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record