• ICT usage across Europe: A literature review and an overview of existing data 

   Ayllón, Sara; Barbovschi, Monica; Casamassima, Gianna; Drossel, Kerstin; Eickelmann, Birgit; Ghețău, Cosmin; Haragus, Teo Paul; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Hyggen, Christer; Kapella, Olaf; Karatzogianni, Athina; Lado, Samuel; Levine, Diane; Lorenz, Theresa; Mifsud, Louise; Parsanoglo, Dimitris; Port, Sonja; Sisask, Merike; Symeonaki, Maria; Teidla-Kunitsõn, Gertha (DigiGen - working paper series;, Peer reviewed; Working paper, 2020-07-07)
   This deliverable (Working Paper) consists of two main parts. First, we provide a literature review on the four main areas within DigiGen: family life, leisure time, education and civic participation. The review demonstrates ...
  • Kompetansebegrepet i profesjonsutdanning 

   Spetalen, Halvor (Småskrift, Working paper, 2010)
   I denne artikkelen vil jeg redegjøre for hva begrepet kompetanse innebærer og gjøre noen refleksjoner om hvordan kompetansebegrepet lar seg benytte i en profesjonsutdanning .
  • Kompetansebegrepet. Undervisning, underveis- og sluttvurdering etter fagfornyelsen 

   Spetalen, Halvor; Fossum, Hans-Oscar Sørheim; Kristiansen, Veronica Eker; Laugerud, Camilla Sundal; Solli-Sæther, Christian; Strøm, Kjetil Eiesland (Working paper, 2020-05-20)
   Innholdet i dette notatet er basert på eksamensbesvarelser i profesjonsfag, tredje år, avsluttende eksamen i yrkesfaglærerutdanningen for restaurant-og matfag ved OsloMet. Temaet i eksamensoppgaven var «Hvilken betydning ...
  • Kriterier for måloppnåelse i yrkesopplæringen - Prinsipper og konkrete eksempler fra utdanningsprogrammet restaurant- og matfag 

   Spetalen, Halvor (Working paper, 2021)
   I dette relativt uformelle arbeidsdokumentet har jeg latt meg inspirere av eksamensbesvarelser fra studentene i yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved OsloMet. Våren 2021 fikk studentene en caseoppgave der ...
  • Mesterlære i profesjonsutdanning 

   Spetalen, Halvor (Småskrift, Working paper, 2010)
   Mesterlære har tradisjonelt vært knyttet til arbeidslivet og yrkesopplæringen. Det hevdes også at mesterlære som opplæringsform er uegnet for profesjonsutdanninger. I denne artikkelen vil jeg argumentere for at mesterlæreliknende ...
  • Teori – praksis i yrkesopplæringen - Fag- og timefordeling i læreplanene fra 1976-2006 

   Spetalen, Halvor (Working paper, 2015-10)
   I den offentlige debatten er ofte fordelingen mellom teori og praksis i den skolebaserte yrkesopplæringen et tema (Lysberg & Kihl, 2015; Sjøberg, 2014; Solheim, 2009), uten at disse begrepene nødvendigvis blir definert ...
  • Voksenpedagogikk og opplæring i arbeidslivet 

   Spetalen, Halvor (Småskrift, Working paper, 2007)
   Skal du organisere et opplæringsprogram for voksne er det nødvendig med en forståelse av hva som skiller de voksnes læringsforutsetninger fra barn og ungdoms. Til forskjell fra barn og ungdom har voksne deltakere ofte ...