Show simple item record

dc.contributor.advisorGundersen, Gunnar
dc.contributor.authorSørensen, Kristine
dc.date.accessioned2013-08-20T11:35:35Z
dc.date.available2013-08-20T11:35:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1581
dc.descriptionMaster i produktdesignen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg en problemstilling i det arkeologiske fagfeltet. Det er Riksantikvarens syn at det ikke lenger er ønskelig å male opp helleristninger, noe som fører til at de blir mindre synlige for publikum. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Arkeologisk feltenhet i Akershus fylkeskommune, der jeg ser på bruken av lys for å gjøre helleristninger mer synlige for publikum. Jeg bruker helleristningene ved Bingsfoss som case for å designe produkter som går inn i et helhetlig system der opplevelse står i fokus. Gjennom en systematisk tilnærming med intervjuer og utprøvninger finner jeg frem til krav og mål for produktene og opplevelsen. Jeg kommer frem til et konsept som går ut på å oppleve disse kulturminnene i mørket. Med dette som fokus designer jeg med en praktisk tilnærming belysningsobjekter, markører som leder vei og et teoretisk oppsett for energi sett i forbindelse med skilting i områdeten_US
dc.description.abstractThis thesis addresses a problem in the archaeological field. It is the Directorate for Cultural Heritage opinion that it is no longer desirable to paint rock carvings, which means that they are less visible to the public. This project is in collaboration with the Archaeological Field Unit in Akershus County, where I look at the use of light to make the carvings more visible to the public. I use the rock carvings at Bingsfoss as a case to design products that go into a holistic system where the experience is the focus. Through a systematic approach, by conducting interviews and experiments, I find the requirements and goals for the products and the experience. I come up with a concept that aims to experience these cultural monuments in the dark. With this focus I design with a practical approach lighting objects, markers that lead the way and a theoretical setup for energy seen in connection with the signs in the area.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPD;2013
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Industri- og produktdesign: 640en_US
dc.subjectBelysningen_US
dc.subjectHelleristningeren_US
dc.subjectKulturminneren_US
dc.subjectArkeologien_US
dc.subjectBingsfossen_US
dc.titleHelleristninger i mørketen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record