Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerknes, Ellen
dc.contributor.authorSkogheim, Bente Leena
dc.date.accessioned2013-08-08T13:12:55Z
dc.date.available2013-08-08T13:12:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1525
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractI yrkesfagopplæringen kan ofte et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv være vanskelig å få til. Dette prosjektet hadde fokus på relasjonen mellom skolen og arbeidslivet og foregikk med deltakere fra lærerkollegiet, instruktører i arbeidslivet og elever skoleåret 2011/2012. Prosjektet hadde som mål at praksisopplæringen for Vg1 elevene skulle utvikles. Den didaktiske relasjonsmodellen ble brukt som utgangspunkt for å gi en status på hvordan opplæringstilbudet fungerte før prosjektets oppstart. Det er benyttet aksjonsforskning som forskningstilnærming. I løpet av skoleåret ble det foretatt fem aksjoner, hvorav tre med delaksjoner. Aksjonsforskningsprosjektet er inspirert av både pedagogisk og dialogbasert aksjonsforskning. Det har i prosjektet vært viktig å jobbe sammen i dialoger, og de ulike problemområdene har vært drøftet i flere omganger. Dette har styrket arbeidet og gitt oss ett innblikk i hvilke områder som bør videreutvikles. Den teoretiske referanserammen som ligger til grunn er mesterlæreprisnippene og læring i praksis. Yrkeskunnskap og yrkeskompetanse utdypes, og Lave og Wenger, Dreyfus og Dreyfus og Schøn er sentrale teoretikere. I tillegg er organisasjonslæring og lærende organisasjoner et viktig element. Funnene som utkrystalliserer seg er å minske gapet mellom praksis og teori, en bedre kvalitetssikring av faget PtF, endring og utvikling i forhold til de ulike samarbeidsformene mellom skolen og arbeidslivet, vurdering av elever og instruktørenes rolle i praksisopplæringenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2013
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectPraksisopplæringen_US
dc.subjectYrkesfagopplæringen_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectArbeidsliven_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.titleHvordan kan skolen og arbeidslivet i samarbeid legge til rette og utvikle en helhetlig praksisopplæring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record