Show simple item record

dc.contributor.authorSmestad, Bjørn
dc.contributor.authorEriksen, Elisabeta Iuliana
dc.contributor.authorMartinussen, Geir
dc.contributor.authorTellefsen, Helga Kufaas
dc.date.accessioned2012-08-07T11:21:26Z
dc.date.available2012-08-07T11:21:26Z
dc.date.issued2012-04
dc.identifier.citationSmestad, B., Eriksen, E.I., Martinussen, G. & Tellefsen, H.K. (2012). Lærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfaget. I FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011 (s. 421-433). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.en_US
dc.identifier.isbn978-82-519-2918-9
dc.identifier.otherFRIDAID 925023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1246
dc.description.abstractGjennom en spørreundersøkelse blant over 1400 studenter på ulike profesjonsutdanninger ved Høgskolen i Oslo har vi forsøkt å belyse problemstillingen «Hvilke forskjeller og likheter er det i studenters erfaringer med og holdninger til matematikkfaget i de ulike profesjonsutdanningene?» I denne artikkelen vil vi se spesielt på lærerutdanningene. Disse er av særlig interesse siden vi fra 2010 har nye grunnskolelærerutdanninger. I vårt materiale er både den tradisjonelle allmennlærerutdanningen og de nye grunnskolelærerutdanningene representert. Vi ønsker å se om det er indikasjoner på at studentene på de nye utdanningene har en annen bakgrunn og andre holdninger enn de studentene som har gått på allmennlærerutdanning. I spørreundersøkelsen er studentene blant annet spurt om erfaringer fra egen skolegang og om deres holdninger til matematikk i dag. Spørsmålene er dels stilt som flervalgspørsmål og dels som åpne spørsmål hvor studentene har gitt fritekstsvar. Metodene for å analysere studentsvarene er dels kvalitative og dels kvantitative. Fritekstsvarene er analysert og kategorisert og gir innblikk i hvilke faktorer studentene selv trekker fram for å forklare dagens holdninger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTapir Akademisk Forlagen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectMatematikkfagen_US
dc.subjectLærerstudenteren_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.subjectAllmennlærerutdanningen_US
dc.subjectGrunnskolelærerutdanningen_US
dc.subjectUndervisningen_US
dc.subjectEfaringeren_US
dc.titleLærerstudenters erfaringer med - og holdninger til - matematikkfageten_US
dc.typeChapteren_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record