Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksson, Rikard
dc.contributor.advisorJoranger, Pål
dc.contributor.advisorTallaksen, Dag Willy
dc.contributor.authorØkern, Marit
dc.date.accessioned2012-08-02T07:23:08Z
dc.date.available2012-08-02T07:23:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1243
dc.descriptionMaster i samfunnsernæringen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Pasientmedvirkning og pasientinnflytelse, har i økende grad kommet i fokus. Første gang Verdens helseorganisasjon inkluderte deltakelse som et begrep, var på en internasjonal konferanse for primærhelsetjenesten i Alma Ata 1978, og seinere i Ottawa Charteret fra 1986. Denne forandringen medfører nye strategier, om omfordeling av makt fra helsepersonell til klienter. Pasientene sees på som likeverdige partnere, og sykepleiere kan være viktige støttespiller for å hjelpe og styrke pasienten i å ta hovet ansvaret for sin egen helse. Kanskje empowerment, kan være et nyttig konsept for sykepleierne i denne prosessen. Hensikt: Studien har til hensikt å utvikle kunnskap og økt forståelse om hvordan sykepleiere i et lungerehabiliteringssykehus praktiserer sin veiledningskompetanse. Studiens tema: En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer med å bruke empowermentideologien i praksis. Metode: Et kvalitativt forskningsdesign, der det er brukt kvalitativt forskningsintervju av ni sykepleiere, som har deltatt i sykepleiefaglig veiledning med vekt på empowerment. Funn: Studien indikerer ulike og flere arenaer i løpet av døgnet hvor sykepleierne var sammen med de kronisk lungesyke pasientene. Sykepleierne anså det som sentralt å benytte de ulike arenaene til å skape en god dialog, og bygge relasjon til pasientene, som et grunnlag for å praktisere empowermentideologien. Kompetanse innen egenrefleksjon, dialog og veiledning synes å være sentralt. Å praktisere empowermentideologien i forhold til rehabilitering av kronisk lungesyke, byr på utfordringer. Veiledningskompetanse og egenrefleksjon rundt praksissituasjoner hvor empowermentideologien er forsøkt praktisert anses som nyttig. Avslutning: Formål for videre forskning, kan være hvordan pasientene på lungesykehuset opplever å få medvirke i egen rehabiliteringsprosess. Likeledes i hvilke grad de opplever å bli anerkjent som ekspert på seg selv, og hvordan de opplever maktaspektet i forhold til sykepleierne på avdelingenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAEH;2012
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectSykepleiepraksisen_US
dc.subjectRehabiliteringen_US
dc.subjectKronisk lungesykeen_US
dc.subjectEgenrefleksjonen_US
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectVeiledningskompetanseen_US
dc.subjectPasientmedvirkningen_US
dc.titleSykepleieres erfaringer med å bruke empowermentideologien i praksisen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record