Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrevik, Birger
dc.contributor.advisorSannerud, Ronny
dc.contributor.authorBjelke, Bjørn Wilhelm
dc.date.accessioned2012-07-31T06:36:07Z
dc.date.available2012-07-31T06:36:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1217
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien var min oppfatning om manglende sammenheng mellom elever og lærlingers behov for kompetanse, målet for opplæringen, og hva som vektlegges ved vurdering av kompetansenivå. Problemstilling i studien var: ”Hva kan kjennetegne ulike kompetansenivåer hos yrkesutøvere”. Formålet var å finne ut hva som bør prioriteres i grunnopplæringen for å bedre den enkelte yrkesutøveren konkurranseevne. I denne sammenheng har det vært sentralt å finne eventuelle nye dimensjoner i definisjonen på kompetanse. I studien er det samlet inn kvalitative data fra tre yrkesutøvere som empirisk grunnlag. Det er foretatt en teoretisk generalisering. Det mest fremtredende trekk ved empirien er behovet for å utvide begrepet kompetanse til også å omfatte dimensjonen kontroll over ytre betingelser. Denne kontrollen over ytre betingelser påvirker hva som kjennetegner ulike kompetansenivåer og derved yrkesutøvernes konkurranseevne. En forståelse av at kompetanse omfatter kontroll over ytre betingelser innebærer et syn på hva læring som omfatter tilegnelse av kontroll over de ytre betingelsene. Kontroll over ytre betingelser handler om tilgang på materielle verktøy, materialer og manualer, adgangsrettigheter, og tid til refleksjon med mer. Jeg finner støtte for konklusjonene i denne studien i teoriene til Pär Nygren om profesjonell handlingskompetanseen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2012
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectYrkespedagogikken_US
dc.subjectKompetansenivåen_US
dc.subjectYrkesutøvereen_US
dc.subjectGrunnopplæringen_US
dc.subjectFerdigheteren_US
dc.titleVurdering – hva kan kjennetegne ulike kompetansenivåer hos yrkesutøvere?en_US
dc.title.alternativeAssessment - what may characterize different levels of competence among professional practitioners?
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel