Show simple item record

dc.contributor.authorFerguson, Leila Eve
dc.contributor.authorKrange, Ingeborg
dc.date.accessioned2021-01-22T08:16:21Z
dc.date.accessioned2021-03-15T15:55:18Z
dc.date.available2021-01-22T08:16:21Z
dc.date.available2021-03-15T15:55:18Z
dc.date.issued2020-05-26
dc.identifier.citationFerguson LE, Krange I. Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen? Forskningsbaserte forslag . Norsk pedagogisk tidsskrift. 2020;104(2):194-205en
dc.identifier.issn0029-2052
dc.identifier.issn1504-2987
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/10057
dc.description.abstractTil tross for fokus på kritisk tenkning som en nødvendig ferdighet, er det få som har kommet med tiltak for hvordan lærere kan støtte utvikling av denne typen tenkning blant elever i den norske skolen. Vi tar et grep om denne utfordringen. Først foreslår vi et teoretisk rammeverk for å forstå sentrale deler innen kritisk tenkning. Deretter presenterer vi nyere forskning som fremmer forslag til hvordan kritisk tenkning kan stimuleres i grunnskolen. Vårt fokus er på argumentasjon, kildevurderingsferdigheter og kunnskapssyn. Basert på vår gjennomgang av relevant litteratur identifiserer vi implikasjoner for læreres praksis.en
dc.description.abstractDespite focus on critical thinking as a necessary skill, few have suggested specific ways for teachers to support its development in Norwegian school pupils. We address this challenge: We first suggest a theoretical framework for understanding critical thinking’s central components, then we present recent research that forms the basis for suggestions for how critical thinking can be promoted in primary and secondary school. Our focus is on argumentation, strategic source evaluation and views of knowledge. Based on this review we identify implications for teachers’ practice.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesNorsk pedagogisk tidsskrift;2-2020 || Årgang 104
dc.rightsDette er en akseptert, fagfellevurdert postprint-versjon av følgende tidsskriftartikkel: Ferguson, L. E., Krange, I. (2020). Hvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen? Forskningsbaserte forslag. Norsk pedagogisk tidsskrift, 104 (2): 194-205. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-02-09en
dc.subjectArgumentasjonen
dc.subjectStrategiske kildevurderingeren
dc.subjectKritisk tenkningen
dc.subjectKunnskapssynen
dc.subjectArgumentationen
dc.subjectStrategic source evaluationsen
dc.subjectCritical thinkingen
dc.subjectKnowledge viewsen
dc.titleHvordan fremme kritisk tenkning i grunnskolen? Forskningsbaserte forslagen
dc.title.alternativePromoting critical thinking in grade school. Research based suggestionsen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2021-01-22T08:16:21Z
dc.description.versionacceptedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-02-09
dc.identifier.cristin1739530
dc.source.journalNorsk pedagogisk tidsskrift


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record