• Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Bossy, Dagmara (Tidsskrift for kjønnsforskning;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I forskning kategoriseres uønsket beføling som regel enten som seksuell trakassering eller seksuell vold. I denne artikkelen analyserer vi derimot uønsket beføling som et distinkt fenomen. Målet med artikkelen er å utvikle ...
  • Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 13/04, Rapport, 2004)
   Summary This study explores how adolescents understand concepts relating to sexual exploitation and abuse. Furthermore, it investigates their perceptions of youths’ and adults’ different roles in relationships that the ...
  • Ansvar i grenseland. 16-åringers forståelse av seksuell utnytting 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 13/04, Rapport, 2004)
   Summary This study explores how adolescents understand concepts relating to sexual exploitation and abuse. Furthermore, it investigates their perceptions of youths’ and adults’ different roles in relationships that the ...
  • Enhetsskolens ulike lærerblikk 

   Smette, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I den norske skolen finnes det spenninger mellom utjevning og det å fremme konkurranse, mellom lærerens rolle som fagformidler og som utøver av omsorg. Men hvordan forstås og håndteres slike spenninger i lokale skoler? ...
  • Et iakttatt foreldreskap. Om å være foreldre og minoritet i Norge 

   Smette, Ingrid; Rosten, Monika Grønli (NOVA Rapport;3/19, Research report, 2019)
   Denne rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Studien er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) ...
  • Ethics and access when consent must come first: consequences of formalised ethics for ethnographic research in schools 

   Smette, Ingrid (Chapter; Peer reviewed, 2019-05-13)
   Schools as fieldwork sites are tempting because they appear to provide easy access to a field. The researcher has permission to be in the place of study, and those studied are obliged to be there – teachers through their ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Rapport, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Ett år med arbeidslivsfaget 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne; Haakestad, Hedda (NOVA Rapport 1/12, Rapport, 2012)
   A new practical subject – Arbeidslivsfaget ("working life course")– was introduced as an option for a selected number of lower secondary schools in 2009 and 2010. It is a practical oriented course where students are to ...
  • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 

   Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 11/13, Rapport, 2013)
   Since autumn 2009 a new subject – «arbeidslivsfag» – has been implemented as an experiment in 133 selected lower secondary schools. The intension has been to develop a practical subject, as an alternative to students who ...
  • Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 

   Bakken, Anders; Smette, Ingrid; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 11/13, Rapport, 2013)
   Since autumn 2009 a new subject – «arbeidslivsfag» – has been implemented as an experiment in 133 selected lower secondary schools. The intension has been to develop a practical subject, as an alternative to students who ...
  • Fra kamp til konsensus? Sivilsamfunnets rolle i framveksten av voldsfeltet 

   Smette, Ingrid; Bredal, Anja; Stefansen, Kari (Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak;, Chapter; Peer reviewed, 2019-08-08)
   I kapitlet belyser vi hvilke roller sivilsamfunnet har hatt i framveksten av «voldsfeltet» fra midten av 1970-tallet og fram til i dag. Mens kamprollen var utpreget i starten, ser vi i dag et tett samarbeid mellom ...
  • Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven 

   Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 19/14, Rapport, 2014)
   This report analyzes trends in the development of shelter services after the implementation of the The Shelter Act, dated 19 June 2009. The Act was implemented on 1 January 2010. NOVA prepared this report as a commission ...
  • Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven 

   Bakketeig, Elisiv; Stang, Elisabeth Gording; Madsen, Christian; Smette, Ingrid; Stefansen, Kari (NOVA Rapport 19/14, Rapport, 2014)
   This report analyzes trends in the development of shelter services after the implementation of the The Shelter Act, dated 19 June 2009. The Act was implemented on 1 January 2010. NOVA prepared this report as a commission ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Rapport, 2017)
   This report presents the result of a literature review commissioned by the government Committee on violence against children ( Barnevoldsutvalget ). The aim of the literature review was to provide an outline of research ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Rapport, 2017)
   This report presents the result of a literature review commissioned by the government Committee on violence against children ( Barnevoldsutvalget ). The aim of the literature review was to provide an outline of research ...
  • Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber. 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 12/05, Rapport, 2005)
   In the history of youth clubs in Norway, an assumption of the positive effects of youth clubs on the prevalence of young peopleö‚'s alcohol and drug use has played an important role in explaining why youth clubs are ...
  • Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber. 

   Smette, Ingrid (NOVA Rapport 12/05, Rapport, 2005)
   In the history of youth clubs in Norway, an assumption of the positive effects of youth clubs on the prevalence of young peopleö‚'s alcohol and drug use has played an important role in explaining why youth clubs are ...
  • Pragmatic, pious and pissed off: young Muslim girls managing conflicting sexual norms and social control 

   Smette, Ingrid; Rosten, Monika (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In this study, we explore how ethnic minority Muslim girls in Norway manage social control as an everyday experience within a political context where minority communities are portrayed as performing excessive control. ...
  • The ‘psychological turn’ in self-help services for sexual abuse victims: Driversand dilemmas 

   Stefansen, Kari; Smette, Ingrid; Dullum, Jane Vibeke (International Review of Victimology;First Published April 20, 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-20)
   This article describes an ongoing process of transformation in sexual abuse counselling centres in Norway that involves a new classification of groups of victims. These centres have traditionally operated at the grassroots ...
  • Sentrene mot incest og seksuelle overgrep. En evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår 

   Smette, Ingrid; Stefansen, Kari; Dullum, Jane (NOVA Rapport 16/17, Rapport, 2017)
   Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et av de sentrale hjelpetiltakene for utsatte for incest og seksuelle overgrep i Norge og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Sentrene er lavterskeltilbud som ...