• Digitalisering som statlig avdidaktisering av klasserommet 

   Skagen, Kaare (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(6), Academic article, 2014)
   En storstilt innføring av datamaskiner i videregående skole og ungdomsskolen er de siste to tiårene gjennomført uten faglig gjennomtenkning av konsekvensene av dataentusiaster i allianse med nasjonale og regionale politiske ...
  • The grass is greener outdoors - Potentials for deep learning in Norwegian uteskole 

   Winje, Øystein (OsloMet Avhandling;2022 nr 46, Doctoral thesis, 2022)
   In this article-based thesis I investigate how deep learning is understood in educational research, and how uteskole [outdoor school] can be practised to facilitate deep learning processes. These main research questions ...
  • Masteroppgaver og profesjonsrelevans i pedagogikk, matematikk og kroppsøving 

   Skagen, Kaare; Løndal, Knut; Kleve, Bodil; Smestad, Bjørn (FoU i praksis;12 (3), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Masteroppgaver i lærerutdanning bør utgjøre toppunktet i studentenes teoretiske og praktiske, operative kunnskapsutvikling. I denne artikkelen analyseres profesjonsrelevansen i 65 masteroppgaver i pedagogikk (17), matematikk ...
  • Utdanningshistorie i ny lærerutdanning 

   Skagen, Kaare (Peer reviewed; Journal article, 2016-03)
   Artikkelen presenterer og drøfter funn fra en nasjonal spørreundersøkelse om undervisning, pensum og eksamen i fa gemnet utdanningshistorie i faget Pedagogikk og elevkunnskap (PEL) i Grunnskolelærerutdanningen (GLU) ...
  • Veiledning i praksis : om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse : en artikkel i NYMY-prosjektet 

   Skagen, Kaare (Acta Didactica Norge;3 (1), Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Artikkelen presenterer to nyere studier av veiledning i praksisopplæring i allmennlærerutdannelsen. Hovedfunnene drøftes i forhold til noen tidligere nordiske forskningsstudier. Studiene redegjør for intensjoner og ...