• «Aktiv på dagtid» i Oslo 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 13/11, Report, 2011)
   Aktiv på dagtid (Apd) is a fitness program organized by the Oslo Idrettskrets (Oslo sport association) since 1995. The overarching goal is to enhance physical activity and integration of people in Oslo aged 18 to 65 who ...
  • «Aktiv på dagtid» i Oslo 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 13/11, Report, 2011)
   Aktiv på dagtid (Apd) is a fitness program organized by the Oslo Idrettskrets (Oslo sport association) since 1995. The overarching goal is to enhance physical activity and integration of people in Oslo aged 18 to 65 who ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Report, 2011)
   «Naturindeks for Norge» er en oversikt over tilstand og utvikling for biologisk mangfold i Norge. Et av målene for Naturindeksen er at den skal kunne fungere som et redskap for politikkutforming. Mot en slik bakgrunn, ...
  • Biologisk mangfold som politikk 

   Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 12/11, Report, 2011)
   In 2005 the political parties constituting the Norwegian Government declared that they wanted to introduce a nature index providing a picture of developmental trends in Norwegian nature. In September 2010 The Norwegian ...
  • Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet 

   Bakken, Anders; Seippel, Ørnulf (NOVA Notat 10/12, Notat, 2012)
   Reformen Kunnskapsløftet ble innført i hele grunnopplæringen fra 2006. Målet med notatet er å undersøke hva som kjennetegner skoler som etter at reformen har fått virke noen år, har hatt resultatmessig framgang. Analysene ...
  • Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet 

   Bakken, Anders; Seippel, Ørnulf (NOVA Notat 10/12, Notat, 2012)
   Reformen Kunnskapsløftet ble innført i hele grunnopplæringen fra 2006. Målet med notatet er å undersøke hva som kjennetegner skoler som etter at reformen har fått virke noen år, har hatt resultatmessig framgang. Analysene ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   Naturindeks for Norge er utarbeidet for å bedre arbeidet medbiologisk mangfold, og vurderer tilstanden i ni økologiske systemer. Da den første versjonen av indeksen ble lansert høsten 2010,ble det diskusjon omkring indeksens ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   To maintain biological diversity is an important aim for Norwegian environmental policies, and the Nature index for Norway is supposed help this policy by surveying the situation for biodiversity in Norway. The nature index ...
  • "Ungdom uten framtid rystet hele England" : ungdomsopptøyene i England i norske aviser 

   Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årg 12 Nr 1, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I denne artikkelen undersøkes framstillingen av opptøyene i England sommeren 2011 i norske aviser. Problemstillingen er hvorvidt opptøyene framstilles som politiske protester eller som ren kriminalitet og vandalisme, med ...
  • Voksne i grunnskole og videregående opplæring 

   Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 7/13, Report, 2013)
   I Norge har alle voksne, som har behov for opplæring for å få grunnskolevitnemål, en lovfestet rett til slik opplæring. Voksne harogså rett til videregående opplæring dersom en ikke har fått dette tidligere. Første del av ...
  • Voksne i grunnskole og videregående opplæring 

   Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 7/13, Report, 2013)
   In Norway, adults who need primary and lower secondary education have a statutory right to such education. Adults also have a statutory right to upper secondary education. This applies to adults who have not already completed ...
  • Å trene, trener, har trent? 

   Abebe, Dawit Shawel; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 10/12, Report, 2012)
   Er det en sammenheng mellom trening og fysisk aktivitet i ulike livsfaser? Spørsmålet besvares med utgangspunkt i Ung i Norge – Longitudinell som følger et utvalg av norsk ungdom fra de i 1992 (T1) i snitt var 15 år til ...
  • Å trene, trener, har trent? 

   Abebe, Dawit Shawel; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 10/12, Report, 2012)
   The purpose of this report is to study the associations between exercise and physical activity in various life phases. In particular, our main aim is to investigate the extent to which people exercise at three arenas ...