• Advancing the evidence base for public policies impacting on dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour in Europe: The Policy Evaluation Network promoting a multidisciplinary approach 

   Lakerveld, Jeroen; Woods, Catherine; Heberstreit, Antje; Brenner, Hermann; Flechtner-Mors, Marion; Harrington, Janas M.; Kamphuis, Carlijn B.M.; Laxy, Michael; Luszczynska, Aleksandra; Mazzocchi, Mario; Murrin, Celine M.; Poelman, Maartje; Steenhuis, Ingrid HM; Roos, Gun; Steinacker, Jurgen; Stock, Christian; Lenthe, Frank van; Zeeb, Hajo; Zukowska, Joanna; Ahrens, Wolfgang (Food Policy;Volume 96, October 2020, 101873, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-05)
   Non-communicable diseases (NCDs) are the leading cause of global mortality. As the social and economic costs of NCDs have escalated, action is needed to tackle important causes of many NCD’s: low physical activity levels ...
  • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Determinants of diet and physical Activity (DEDIPAC): a summary of findings 

   Brug, Johannes; van den Ploeg, Hidde; Loyen, Anne; Ahrens, Wolfgang; Allais, Olivier; Andersen, Lene Frost; Cardon, Greet; Capranica, Laura; Chastin, Sebastien; De Bourdeaudhuij, Ilse; De Craemer, Marieke; Donnelly, Alan; Ekelund, Ulf; Finglas, Paul; Flechtner-Mors, Marion; Heberstreit, Antje; Kubiak, Thomas; Lanza, Massimo; Lien, Nanna; MacDonncha, Ciaran; Mazzocchi, Mario; Monsivais, Pablo; Murphy, Marie; Nicolaou, Mary; Nöthlings, Ute; O'Gorman, Donal J; Renner, Britta; Roos, Gun; van den Berg, Matthijs; Schulze, Matthias B; Steinacker, Jurgen; Stronks, Karien; Volkert, Dorthee; Lakerveld, Jeroen (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity;14(150), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The establishment of the Determinants of Diet and Physical Activity (DEDIPAC) Knowledge Hub, 2013–2016, was the first action taken by the ‘Healthy Diet for a Healthy Life’ European Joint Programming Initiative. DEDIPAC ...
  • Determinants of diet and physical activity (DEDIPAC): A summary of findings 

   Brug, Johannes; van der Ploeg, Hidde P; Loyen, Anne; Ahrens, Wolfgang; Allais, Olivier; Andersen, Lene Frost; Cardon, Greet; Capranica, Laura; Chastin, Sebastien; De Bourdeaudhuij, Ilse; De Craemer, Marieke; Donnelly, Alan; Ekelund, Ulf; Finglas, Paul; Flechtner-Mors, Marion; Hebestreit, Antje; Kubiak, Thomas; Lanza, Massimo; Lien, Nanna; MacDonncha, Ciaran; Mazzocchi, Mario; Monsivais, Pablo; Murphy, Marie; Nicolaou, Mary; Nöthlings, Ute; O'Gorman, Donal J; Renner, Britta; Roos, Gun; van den Berg, Matthijs; Schulze, Matthias B; Steinacker, Jurgen; Stronks, Karien; Volkert, Dorothee; Lakerveld, Jeroen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The establishment of the Determinants of Diet and Physical Activity (DEDIPAC) Knowledge Hub, 2013 – 2016, was the first action taken by the ‘ Healthy Diet for a Healthy Life ’ European Joint Programming Initiative. ...
  • Developing a systems-based framework of the factors influencing dietary and physical activity behaviours in ethnic minority populations living in Europe - a DEDIPAC study 

   Holdsworth, Michelle; Nicolaou, Mary; Langøien, Lars Jørun; Osei-Kwasi, Hibbah; Chastin, Sebastien F.M.; Stok, F. Marijn; Capranica, Laura; Lien, Nanna; Terragni, Laura; Monsivais, Pablo; Mazzocchi, Mario; Maes, Lea; Roos, Gun; Mejean, Caroline; Powell, Katie; Stronks, Karien (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity;14(1), Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Some ethnic minority populations have a higher risk of non-communicable diseases than the majority European population. Diet and physical activity behaviours contribute to this risk, shaped by a system of inter-related ...
  • Developing a systems-based framework of the factors influencing dietary and Physical activity behaviours in ethnic minority populations living in Europe - a DEDIPACstudy 

   Holdsworth, Michelle; Nicolaou, Mary; Langøien, Lars Jørun; Osei-Kwasi, Hibbah; Chastin, Sebastien F.M.; Stok, F.M.; Capranica, Laura; Lien, Nanna; Terragni, Laura; Monsivais, Pablo; Mazzocchi, Mario; Maes, Lea; Roos, Gun; Mejean, Caroline; Powell, Katie; Stronks, Karien (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background Some ethnic minority populations have a higher risk of non-communicable diseases than the majority European population. Diet and physical activity behaviours contribute to this risk, shaped by a system of ...
  • Dynamics of the complex food environment underlying dietary intake in low-income groups: a systems map of associations extracted from a systematic umbrella literature review. 

   Sawyer, Alexia; Lenthe, Frank van; Kamphuis, Carlijn B.M.; Terragni, Laura; Roos, Gun; Poelman, Maartje; Nicolaou, Mary; Waterlander, Wilma; Djojosoeparto, Sanne K.; Scheidmeir, Marie; Neumann-Podczaska, Agnieszka; Stronks, Karien (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity;18, Article number: 96 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-07-13)
   Background: Inequalities in obesity pertain in part to differences in dietary intake in different socioeconomic groups. Examining the economic, social, physical and political food environment of low-income groups as a ...
  • En kvalitativ studie av menns oppfatninger av helse, kostråd og kostholdets betydning for å forebygge livsstilssykdommer 

   Toverud, Marit (MAEH;2013, Master thesis, 2013)
   Bakgrunn: Kreft, fedme og diabetes II er livsstilssykdommer som rammer stadig flere menn i den vestlige verden. Tidligere forskning har fokusert mindre på menns spisevaner, enn på kvinners og man har ikke like mye kunnskap ...
  • Etisk politisk forbruk 

   Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 13-2006, Rapport, 2006)
   Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk
  • Etisk politisk forbruk 

   Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 13-2006, Rapport, 2006)
   Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk
  • FOOD2GATHER: What is migrants’ food all about in Europe? A media discourse analysis through the lens of controversies 

   Razy, Elodie; Vivier, Melanie; Terragni, Laura; Roos, Gun; Teigen, Helene Fiane; Tolgensbakk, Ida; Seeberg, Marie Louise; Amilien, Virginie; Wie, Erica; O'Mara, Jillian; Starck, Edda; Matta, Raul; Crenn, Chantal; Techoueyres, Isabelle; Marchiset, Sarah; Schmidt, Donatella; Palutan, Giovanna; Guerazzi, Tommaso; Pivato, Caterina Zanatta; Dolphijn, Rick; Polson, Nick (Notat;3-2021, Report, 2021)
   This report is part of the HERANET funded project FOOD2GATHER. The project aims at understanding the question of integration/exclusion of migrants through foodscapes. An important step in this direction is to analyse the ...
  • Forbruk av spa tjenester 

   Roos, Gun (Prosjektnotat 5-2009, Notat, 2009)
   Som et case i SIFO-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” er data på forbruk av spa tjenester fra den landsdekkende SIFO-surveyen 2008 analysert. En av fire respondenter ...
  • Forbruk av spa tjenester 

   Roos, Gun (Prosjektnotat 5-2009, Notat, 2009)
   Som et case i SIFO-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” er data på forbruk av spa tjenester fra den landsdekkende SIFO-surveyen 2008 analysert. En av fire respondenter ...
  • Good practice characteristics of diet and physical activity interventions and policies: an umbrella review 

   Horodyska, Karolina; Luszczynska, Aleksandra; van den Berg, Matthijs; Hendriksen, Marieke; Roos, Gun; De Bourdeaudhuij, Ilse; Brug, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Background This umbrella review aimed at eliciting good practice characteristics of interventions and policies aiming at healthy diet, increasing physical activity, and lowering sedentary behaviors. Applying the World ...
  • How theory can help to understand the potential impact of food environment policies on socioeconomic inequalities in diet: An application of Bourdieu’s capital theory and the scarcity theory 

   Djojosoeparto, Sanne K.; Kamphuis, Carlijn B.M.; Harrington, Janas M.; Løvhaug, Anne Lene; Roos, Gun; Sawyer, Alexia; Stronks, Karien; Terragni, Laura; Torheim, Liv Elin; Vandevijvere, Stefanie; Poelman, Maartje; van Lenthe, Frank J. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Government policies that promote healthy food environments are considered promising to reduce socioeconomic inequalities in diet. Empirical evidence of effects on these inequalities, however, is relatively scarce and, with ...
  • Hvilke faktorer er assosiert med en suksessfull langvarig vektnedgang? En kvantitativ studie av tidligere deltakere på et livsstilsendringskurs 

   Kviler, Ellen (MAEH;2013, Master thesis, 2013)
   Mange voksne i Norge forsøker å gå ned i vekt. Et vedvarende vekttap på bare 5 % er nok til å gi signifikante helsefordeler. Selv om det å gå ned vekt kan være svært vanskelig er den virkelige utfordringen ofte å opprettholde ...
  • Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler 

   Rysst, Mari; Roos, Gun (Rapport, 2009)
   Dette er en mindre kvalitativ undersøkelse av ikke-vestlige forbrukeres oppfatninger og bruk av sunnhetsmerking av mat basert på observasjoner i butikk og kvalitative intervjuer med 10 innvandrerkvinner i Alna bydel i ...
  • Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler 

   Rysst, Mari; Roos, Gun (Rapport, 2009)
   Dette er en mindre kvalitativ undersøkelse av ikke-vestlige forbrukeres oppfatninger og bruk av sunnhetsmerking av mat basert på observasjoner i butikk og kvalitative intervjuer med 10 innvandrerkvinner i Alna bydel i ...
  • Implementation conditions for diet and physical activity interventions and policies: an umbrella review 

   Horodyska, Karolina; Luszczynska, Aleksandra; Hayes, Catherine B.; O'Shea, Miriam P.; Langøien, Lars Jørun; Roos, Gun; van den Berg, Matthijs; Hendriksen, Marieke; De Bourdeaudhuij, Ilse; Brug, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Background: This umbrella review aimed at identifying evidence-based conditions important for successful implementation of interventions and policies promoting a healthy diet, physical activity (PA), and a reduction in ...
  • Kartlegging av ekstrautgifter 

   Roos, Gun; Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Austgulen, Marthe Hårvik; Borgeraas, Elling (Oppdragsrapport nr. 6-2018, Rapport, 2018)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...