• Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Prosjektnotat 5-2014, Notat, 2014)
   Dette notatet diskuterer kroppsidealer, kroppspress og praksiser for endring av utseende blant noen kvinner i Oslo. Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Likt for alle? 

   Tangeland, Torvald; Roos, Gun; Pettersen, Lene (Oppdragsrapport nr. 1-2017, Rapport, 2017)
   Hvordan kan vi bedre fange opp utfordringer og barrierer som forbrukere med funksjonsnedsettelser opplever, slik at alle norske forbrukere sikres lik tilgang til ulike forbrukermarkeder? For å besvare spørsmålet har vi ...
  • Melkeforbruk blant unge nordmenn: En studie av kunnskap, holdninger og informasjonskilder 

   Staib, Martine (MAEH;2012, Master thesis, 2012)
   Bakgrunn: Melk og meieriprodukter har tradisjonelt vært en viktig del av det norske kostholdet. Melkeforbruket har hatt en kraftig nedgang de siste 50 årene, og er fortsatt synkende. Masterprosjektet har hatt til hensikt ...
  • Menn og mat 

   Roos, Gun; Wandel, Margareta (Prosjektnotat 1-2004, Notat, 2004)
   Nummer: 1-2004 Moderne spising beskrives som komplekst. Studier har i hovedsak vært basert på kvinners svar og man vet mindre om hvordan menn opplever mat og spising. Målet for denne studien er å beskrive menns ...
  • Quality labels lost in everyday food consumption 

   Haugrønning, Vilde; Amilien, Virginie; Roos, Gun (Prosjektnotat nr. 8-2018, Prosjektnotat, 2018)
   De siste årene har antallet kvalitetsmerker for mat (KFM), som viser til særegne kvaliteter som smak og opprinnelse, økt i norske matbutikker. Disse merkene skal hjelpe forbrukere til å gjøre informerte valg når de handler ...
  • Retusjert reklame og kroppspress 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Oppdragsrapport 1-2014, Rapport, 2014)
   Nummer: 1-2014 Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Retusjert reklame og kroppspress 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Oppdragsrapport 1-2014, Rapport, 2014)
   Nummer: 1-2014 Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Skjønnhet og helse 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Rapport, 2011)
   Nummer: 1-2011 Innhold image(arrow) Innledning: Utseendets sosiale betydning Av Ingun Grimstad Klepp, Gun Roos og Mari Rysst image(arrow) ”Å se bra ut”: kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge Av Mari Rysst ...
  • Skjønnhet og helse 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Rapport, 2011)
   Nummer: 1-2011 Innhold image(arrow) Innledning: Utseendets sosiale betydning Av Ingun Grimstad Klepp, Gun Roos og Mari Rysst image(arrow) ”Å se bra ut”: kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge Av Mari Rysst ...
  • Symbolmerking av sunn mat 

   Roos, Gun (Oppdragsrapport 12-2007, Rapport, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultat fra en kvantitativ telefonsurvey (N=1000) blant norske forbrukere (18-80 år) i februar-mars 2007 om merking av matvarer, med fokus på forbrukernes meninger om og bruk av symbolmerking ...
  • Systematic mapping review of the factors influencing physical activity and sedentary behaviour in ethnic minority groups in Europe: A DEDIPAC study 

   Langøien, Lars Jørun; Terragni, Laura; Rugseth, Gro; Nicolaou, Mary; Holdsworth, Michelle; Stronks, Karien; Lien, Nanna; Roos, Gun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: Physical activity and sedentary behaviour are associated with health and wellbeing. Studies indicate that ethnic minority groups are both less active and more sedentary than the majority population and that ...
  • Towards the integration and development of a cross-European research network and infrastructure: the DEterminants of DIet and Physical ACtivity (DEDIPAC) Knowledge Hub 

   Lakerveld, Jeroen; van der Ploeg, Hidde P; Kroetze, Willemieke; Ahrens, Wolfgang; Allais, Olivier; Andersen, Lene Frost; Cardon, Greet; Capranica, Laura; Chastin, Sebastien; Donnelly, Alan; Ekelund, Ulf; Finglas, Paul; Flechtner-Mors, Marion; Heberstreit, Antje; Hendriksen, Ingrid; Kubiak, Thomas; Lanza, Massimo; Loyen, Anne; MacDonncha, Ciaran; Mazzocchi, Mario; Monsivals, Pablo; Murphy, Marie; Nochtlings, Ute; O'Gorman, Donal J; Renner, Britta; Roos, Gun; Schuit, Albertine; Schulze, Matthias; Steinacker, Jurgen; Stronks, Karien; Volkert, Dorothee; van't Veer, Pieter; Lien, Nanna; De Bourdeaudhuij, Ilse; Brug, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   To address major societal challenges and enhance cooperation in research across Europe, the European Commission has initiated and facilitated `joint programming’. Joint programming is a process by which Member States engage ...
  • Views of policy makers and Health promotion professionals on factors facilitating implementation and maintenance of interventions and policies promoting physical activity and healthy eating: results of the DEDIPAC project 

   Muellmann, Saskia; Steenbock, Berit; De Cocker, Katrien; De Craemer, Marieke; Hayes, Catherine; O’Shea, Miriam; Horodyska, Karolina; Bell, Justyna; Luszczynska, Aleksandra; Roos, Gun; Langøien, Lars Jørun; Rugseth, Gro; Terragni, Laura; De Bourdeaudhuij, Ilse; Brug, Johannes; Pischke, Claudia (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background: The uptake, implementation, and maintenance of effective interventions promoting physical activity (PA) and a healthy diet and the implementation of policies targeting these behaviors are processes not ...