• Autonomy, Candour and Professional Teacher Practice: A Discussion Inspired by the Later Works of Michel Foucault 

   Raaen, Finn Daniel (Journal of Philosophy of Education;45 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011-08-22)
   Autonomy is considered to be an important feature of professionals and to provide a necessary basis for their informed judgments. In this article these notions will be challenged. In this article I use Michel Foucault’s ...
  • Forskning om profesjonsutvikling i skolen - med kollegial veiledning i fokus: ”Som man roper i skogen, får man svar” 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 13, Working paper, 2005)
   I de fleste europeiske land er det igangsatt mer og mindre systematiske forsøks- og utviklingsprosjekt for nyutdannete lærere, med tanke på å lette deres overgang fra utdanning til profesjonell yrkesutøvelse. I Norge har ...
  • Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse 

   Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (UNIPED;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-11)
   Helseprofesjonene møter i økende grad pasienter, brukere og pårørende som trenger kunnskap om hvordan de kan leve best mulig med langvarige helseutfordringer. Det mangler imidlertid studier av hvordan læreplanene for ...
  • Koherens i lærarutdanninga 

   Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...
  • Kompetente nyutdannede lærere: Et spørgsmål om gode lærerteam - eller om den rette mentorordning? 

   Raaen, Finn Daniel (Unge Pædagoger;(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen pointerer at det er mulig å forstå hvorfor en inkluderende arbeidsplasskultur og faglig og emosjonelt støttende samarbeidsformer kan være minst like viktig for mestringsforventning og trygghet som hvor lenge man ...
  • Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede 

   Raaen, Finn Daniel (Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Nyutdannede og erfarne lærere som samarbeider systematisk om planleggingen og gjennomføringen av undervisningen har høyere opplevd mestring enn de som ikke gjør det. Kollegiale fellesskap er viktige for både nyutdannede ...
  • Mestring av læreryrket - hva, hvordan og for hvilke hensikter? : En analytisk tilnærming 

   Raaen, Finn Daniel (Working paper, 2007)
   Begrepet å mestre er avledet av ordet mester. Mester har etymologisk en dobbel betydning, både en tradisjonell og en moderne. I tradisjonell religiøs forstand innebærer det å være en herre og mester som rettleder sine ...
  • Novice teachers and how they cope 

   Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel (Teachers and Teaching: theory and practice;, Journal article; Peer reviewed, 2013-10-17)
   Teachers often describe their first teaching job following graduation as a shocking experience. This description raises several questions: Do novice teachers actually have a lower level of coping than experienced teachers? ...
  • Placement mentors making sense of research-based knowledge 

   Raaen, Finn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Placement mentors’ role increasingly implies demonstrating to student teachers how research-based knowledge in combination with experience-based knowledge may be relevant in teachers’ professional work. This is a challenge. ...
  • The Possibility of Bildung in Professional Education: Teacher Education as a Case for Study 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 10, Working paper, 2004)
   It is widely accepted that being professional implies having a certain knowledge-based repertoire at your disposal, a repertoire that will make you able to meet the client-related aims and objectives given by society. I ...
  • Sannhet, frimodighet og profesjonalitet : En diskusjon om lærerprofesjonalitet inspirert av Michel Foucaults problematisering av begrepet ”Parrhesia” 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 12, Working paper, 2005)
   Michel Foucaults arbeider hatt en betydelig innvirkning på profesjonsforskning, særlig de siste årtier. Det gjelder også forskning om lærerollen. Mesteparten av denne forskningen knytter seg til Foucaults tidligere produksjon, ...
  • Student teachers`professional learning on and across learning arenas of teacher education 

   Raaen, Finn Daniel; Thorsen, Kirsten Elisabeth (Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE);Vol. 4 No. 3-4 (2020): Special Issue: Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-29)
   Teacher education is supposed to be able to offer student teachers professional learning that will enable them to deal with the academic and social needs they may be confronted with in school. This calls for teacher education ...