• Arbeid med vurdering for læring ved nettbaserte fagskoler 

   Svendheim, Lena (Master thesis, 2019)
   I denne oppgaven ønsker jeg å finne svar på hvordan lærere ved nettbaserte fagskoler arbeider med vurdering for læring og hvorfor de gjør det slik. Gjennomgang av tidligere forskning viser at det finnes lite forskning ...
  • Awareness and knowledge of cyberethics: A comparative study of preservice teachers in Malta, Norway, and Spain 

   Milton, Josephine; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Gassó, Héctor Hernández (Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE);Vol. 5 No. 4 (2021): Special Issue: Digital Competence in Teacher Education across Europe, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-30)
   This paper explores the awareness and knowledge of cyberethics held by pre-service teachers across three European countries. The study was conducted via an online survey and yielded 1,131 responses from pre-service teachers ...
  • Collaborative Writing through iPad Sharing 

   Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In this paper, we present the findings from a study on the collaborative use of tablets (iPads) in a third-grade primary classroom in Norway where pupils worked on creating fairy tales. The pupils had been using iPads since ...
  • Computational Thinking in the Primary Mathematics Classroom: a Systematic Review 

   Nordby, Siri Krogh; Bjerke, Annette Hessen; Mifsud, Louise (Digital Experiences in Mathematics Education;Volume 8, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-11)
   Computational thinking (CT) has acquired the status of a necessary 21st-century skill and is currently being introduced in school curricula around the world, despite a lack of consensus about what it entails. The aims of ...
  • «Del det du har og bruk det du får» En kvalitativ undersøkelse om bruk av nettbrett i vurdering for læring 

   Overland, Jan-Arve (Master thesis, 2016)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å få fram kunnskap om hvordan nettbrett blir brukt i vurdering for læring på ungdomstrinnet. Fokuset i oppgaven har vært å se på hvordan nettbrett blir brukt i vurdering for læring ...
  • Digital modenhet i barneskolen? En kvantitativ spørreundersøkelse om skolens digitale modenhet, med fokus på infrastruktur, utstyr, kompetanse, ledelse, planer, skolekultur og IKT-visjon 

   Olsen, Jeanette Foyn; Engen, Bård (Master thesis, 2018)
   Denne masteroppgaven har fokus på digital modenhet i skolen, og oppgavens utgangspunkt er problemstillingen: Hvordan tilrettelegges det for digital modenhet i barneskolen? Gjennom belysning av følgende temaer: infrastruktur ...
  • En kvalitativ undersøkelse om bruk av digital teknologi på fritiden 

   Walstad, Elin Birgitte (Master thesis, 2021)
   Problemstilling: «Hvordan blir ulike digitale teknologier brukt i barnefamilier?» Bakgrunn: Samfunnet vårt er i stadig endring på grunn av tekniske fremskritt over hele verden. Dette påvirker våre barn, og foreldre må ...
  • Facebook, Canvas and Social Presence in Online Discussions 

   Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (ICERI proceedings;16 (1), Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper focuses on student discussion fora in a Masters’ programme in ICT-Supported Learning. Previous course evaluations have shown that students were not satisfied with the chosen technology (Fronter VLE) and suggested ...
  • Fjernundervisningens stemmer: Et sosialiseringsperspektiv på en nettskoles bidrag for elevers oppfattelse av egen kulturell identitet 

   Bunes, Guro Haakanes (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven har stilt spørsmål knyttet til rollen den norske fjernundervisningsinstitusjonen, Globalskolen, spiller for utenlandsboende elevers kulturelle identitet. Globalskolen gir kompletterende undervisning til ...
  • Guidelines and regulations for teaching digital competence in schools and teacher education : a weak link? 

   Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Teacher education has recently been criticised for not fulfilling its obligation to adequately prepare teachers to utilise digital tools in the classroom. In this paper, we raise the question of why Norwegian teacher ...
  • Hvorfor og hvordan bruker lærere digitale lærebøker i undervisningen? 

   Biltvedt, Ragnveig; Bergheim, Eva (Master thesis, 2018)
   Skolebøker i digital form har kommet for fullt inn i den norske skolen de siste årene. Flere skoler velger å bruke digitale lærebøker i stedet for de tradisjonelle analoge utgavene. Lærebøkene er viktige arbeidsredskaper ...
  • ICT usage across Europe: A literature review and an overview of existing data 

   Ayllón, Sara; Barbovschi, Monica; Casamassima, Gianna; Drossel, Kerstin; Eickelmann, Birgit; Ghețău, Cosmin; Haragus, Teo Paul; Holmarsdottir, Halla Bjørk; Hyggen, Christer; Kapella, Olaf; Karatzogianni, Athina; Lado, Samuel; Levine, Diane; Lorenz, Theresa; Mifsud, Louise; Parsanoglo, Dimitris; Port, Sonja; Sisask, Merike; Symeonaki, Maria; Teidla-Kunitsõn, Gertha (DigiGen - working paper series;, Peer reviewed; Working paper, 2020-07-07)
   This deliverable (Working Paper) consists of two main parts. First, we provide a literature review on the four main areas within DigiGen: family life, leisure time, education and civic participation. The review demonstrates ...
  • Identifying Social Presence in Student Discussions on Facebook and Canvas 

   Johannesen, Monica; Mifsud, Louise; Øgrim, Leikny (Technology, Knowledge and Learning;Published online 27 April 2018, Peer reviewed; Journal article, 2018-04-27)
   This study examines student discussion fora in a Master’s programme. Previous student evaluations of the course highlightedthestudents’dissatisfaction with the technology chosen for communicationand recommended theuseof ...
  • ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts 

   Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (The Journal of Interactive Learning Research;Volume 29, Number 3, July 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-07)
   In this article, we analysed the collaborative use of tablets (iPads) in a third-grade primary classroom in Norway where the pupils created fairy tales. The pupils worked in groups of five and shared an iPad in their group. ...
  • Kulturelle verktøy i endring – læreres perspektiver på elevers kompetansebehov for deltagelse i det digitale samfunnet 

   Berget, Trygve; Paetow, Veronika (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å utforske hvilke kompetanser lærere vektlegger som viktige for elevenes deltagelse i det digitale samfunnet. Bakgrunnen for studien er at digitalisering har endret samfunnet ...
  • Learning by Minecrafting - En studie av Minecrafts rolle i undervisning 

   Fintland, Jørgen; Hamre, Thomas (Master thesis, 2022)
   Mange barn og unge i Norge er opptatt av og bruker tid på digitale spill. Dette har ført til en økt interesse for potensialet til Digital Game Based Learning (DGBL), altså bruken av digitale spill i undervisningen. Forskningen ...
  • Museum og skolesamarbeid med digital teknologi om kunst 

   Skyberg, Karin J. (Master thesis, 2015)
   Skolen har en viktig rolle i samfunnets kultur, og skoleelever er en målgruppe for museene. ""Få øye på Munch"" er et eksempel på nye måter å få ungdom til å oppleve museum og kunst på og med bruk av digitale teknologi. I ...
  • Primary Mathematics Teachers’ Understanding of Computational Thinking 

   Nordby, Siri Krogh; Bjerke, Annette Hessen; Mifsud, Louise (Künstliche Intelligenz;Volume 36, issue 1, March 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-23)
   Computational thinking (CT) is often regarded as providing a ‘soft start’ for later involvement with artificial intelligence and, hence, as a crucial twenty-first century skill. The introduction of CT in primary mathematics ...
  • Rebuilding the Industrial Revolution: Using Minecraft in Teacher Education in Social Studies 

   Andersen, Renate; Eie, Siv; Mørch, Anders Irving; Mifsud, Louise; Rustad, Mikkel Bertram (Proceedings (International Conference of the Learning Sciences);15th International Conference of the Learning Sciences (ICLS)i, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2021)
   This article discusses how Minecraft: Education Edition (MEE) can be used as a teaching aid in social studies and as a digital learning resource to facilitate the development of generic and subject-specific competencies. ...
  • Skoleledelse i fremtidens skole 

   Abdirahman, Abdulkadir (Master thesis, 2019)
   Den nye læreplanen skal tas i bruk skoleåret 2020-2021 og før det kan skolene forberede seg på fagfornyelsen skoleåret 2019-2020. Denne oppgaven undersøker hvordan skoleledere forbereder sin skole for fagfornyelsen og om ...