• The case for increased centralization in integration governance: the neglected perspective 

   Hernes, Vilde (Comparative Migration Studies;9, Article number: 32 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-09-03)
   Local autonomy is a highly promoted feature in European governance, and the integration field is no exception. In the integration literature, values and considerations favoring local autonomy are often emphasized, while ...
  • Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:14, Research report, 2021-07)
   NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’). Integreringspakke I er en tiltakspakke på totalt 456 mill. kroner som gjennom ...
  • Evaluering av integreringspakkene II og III 

   Hernes, Vilde; Øygard Danielsen, Åsne; Balke Staver, Anne (NIBR-rapport;2022:4, Research report, 2022)
   Denne rapporten følger opp evaluering av midlertidig lov og integreringspakke I, som NIBR gjennomførte i første halvdel av 2021. Vi undersøker bruk av tiltak i integreringspakke II og III, som var ment å bøte på konsekvensene ...
  • Indikatorer for ny integreringslov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2020:19, Research report, 2020-09-16)
   Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
  • Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark 

   Tronstad, Kristian; Hernes, Vilde (NIBR-rapport 2014:19, Rapport, 2014)
   Norge, Sverige og Danmark har alle introduksjonsprogram for bosatte flyktninger. Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, ...
  • Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes 

   Hernes, Vilde; Arendt, Jacob; Andersson Joona, Pernilla; Tronstad, Kristian Rose (Journal of European Public Policy;, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-04)
   Although many studies compare national integration policies, analyses connecting these policies to integration outcomes are rare. This study combines longitudinal analysis of employment outcomes for Scandinavian refugees, ...
  • Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge 

   Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone Maia; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:15, Report, 2021-11)
   Prosjektet belyser art og omfang av rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling blant utenlandsadopterte, og ser på strategier for håndtering av slike erfaringer. I tillegg utforskes spørsmål om tilhørighet
  • Strekk i laget for den ‘nordiske modellenʼ? Arbeidsintegrering, universalismeprinsippet og trepartssamarbeid i Danmark og Norge under flyktningkrisen 

   Skjelbostad, Eivor Vold; Hernes, Vilde (Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;Årgang 37, nr. 3-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-17)
   ‘Den nordiske modellenʼ er unik i internasjonal sammenheng med sin omfattende, institusjonaliserte og universelle velferdspolitikk, men den står overfor utfordringer, særlig i møte med økt innvandring. Møter de nordiske ...
  • Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway 

   Hernes, Vilde; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Hånda; Liodden, Tone; Staver, Anne Balker (NIBR Report;2022:11, Report, 2022)
   On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. On assignment from the Directorate of Immigration (UDI) and the Directorate of Integration and Diversity (IMDi), NIBR has evaluate how persons fleeing ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (NIBR-notat;2021:101, Working paper, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...