• The case for increased centralization in integration governance: the neglected perspective 

   Hernes, Vilde (Comparative Migration Studies;9, Article number: 32 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-09-03)
   Local autonomy is a highly promoted feature in European governance, and the integration field is no exception. In the integration literature, values and considerations favoring local autonomy are often emphasized, while ...
  • Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:14, Research report, 2021-07)
   NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’). Integreringspakke I er en tiltakspakke på totalt 456 mill. kroner som gjennom ...
  • Evaluering av integreringspakkene II og III 

   Hernes, Vilde; Øygard Danielsen, Åsne; Balke Staver, Anne (NIBR-rapport;2022:4, Research report, 2022)
   Denne rapporten følger opp evaluering av midlertidig lov og integreringspakke I, som NIBR gjennomførte i første halvdel av 2021. Vi undersøker bruk av tiltak i integreringspakke II og III, som var ment å bøte på konsekvensene ...
  • Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers. A comparative governance and policy analysis in eight European countries, 2015-June 2023. 

   Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne Øygard; Tvedt, Kristian; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian; Łukasiewicz, Karolina; Pachocka, Marta; Yeliseyeu, Andrei; Casu, Laura; Zschomler, Silke; Berg, Mette Louise; Engler, Marcus; Nowicka, Magdalena; Koikkalainen, Saara; Ferdoush, Md Azmeary; Virkkunen, Joni; Kazepov, Yuri; Berthelot, Brice; Franz, Yvonne (NIBR Report;2023:8, Research report, 2023)
   This comparative analysis maps and compares how eight European countries’ governance structures and policies for asylum, immigration and integration have developed from 2015 to June 2023, with a particular focus on the ...
  • Indikatorer for ny integreringslov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2020:19, Research report, 2020-09-16)
   Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
  • Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark 

   Tronstad, Kristian; Hernes, Vilde (NIBR-rapport 2014:19, Research report, 2014)
   Norge, Sverige og Danmark har alle introduksjonsprogram for bosatte flyktninger. Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, ...
  • Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes 

   Hernes, Vilde; Arendt, Jacob; Andersson Joona, Pernilla; Tronstad, Kristian Rose (Journal of European Public Policy;, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-04)
   Although many studies compare national integration policies, analyses connecting these policies to integration outcomes are rare. This study combines longitudinal analysis of employment outcomes for Scandinavian refugees, ...
  • Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge 

   Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone Maia; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:15, Report, 2021-11)
   Prosjektet belyser art og omfang av rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling blant utenlandsadopterte, og ser på strategier for håndtering av slike erfaringer. I tillegg utforskes spørsmål om tilhørighet
  • Reception, settlement and integration of Ukrainian refugees in Norway: Experiences and perceptions of Ukrainian refugees and municipal stakeholders (2022-2023) 

   Hernes, Vilde; Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Handå; Liodden, Tone; Myrvold, Trine; Leirvik, Mariann Stærkebye; Danielsen, Åsne Øygard (NIBR Report;2023:11, Report, 2023)
   This study maps and analyses how Ukrainian refugees have experienced the reception, settlement and integration in Norway, and also, what their prospect are for the future. Further, the report also maps and analyses the ...
  • Strekk i laget for den ‘nordiske modellenʼ? Arbeidsintegrering, universalismeprinsippet og trepartssamarbeid i Danmark og Norge under flyktningkrisen 

   Skjelbostad, Eivor Vold; Hernes, Vilde (Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;Årgang 37, nr. 3-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-17)
   ‘Den nordiske modellenʼ er unik i internasjonal sammenheng med sin omfattende, institusjonaliserte og universelle velferdspolitikk, men den står overfor utfordringer, særlig i møte med økt innvandring. Møter de nordiske ...
  • Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway 

   Hernes, Vilde; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Hånda; Liodden, Tone; Staver, Anne Balke (NIBR Report;2022:11, Report, 2022)
   On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. On assignment from the Directorate of Immigration (UDI) and the Directorate of Integration and Diversity (IMDi), NIBR has evaluate how persons fleeing ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (NIBR-notat;2021:101, Working paper, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...