• Evaluation, Framing and Power 

   Høydal, Øyunn Syrstad (Scandinavian Journal of Public Administration;Vol 25, No 3/4 (2021), Academic article, 2021)
   The concept of framing implies that policy issues can be viewed from different perspectives. The choice of perspective influences the way societal phenomena are understood and the solutions to the perceived problems, as ...
  • Evaluation: Method and societal phenomenon 

   Høydal, Øyunn Syrstad (Evaluation;, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-14)
   Questions concerning influence are essential in the field of evaluation. This article argues for a dual perspective in this discussion. Theories of influence are combined with the idea of The Evaluation Society, and together ...
  • Evaluering av forsøk med to-språklig undervisning 

   Finne, Joakim; Høydal, Øyunn Syrstad (AFI-rapport;2024:03, Report, 2024-01-19)
   Prosjektets hovedmål har vært å evaluere et forsøk med tospråklig undervisning i VG 1 på tre videregående skoler i Viken fylke. Dette er et tilbud der elevene får undervisning på engelsk i fag som samfunnsfag, naturfag og ...
  • Evaluering – symbol og metode 

   Høydal, Øyunn Syrstad (OsloMet Avhandling 2019;Nr 9, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2019)
   Til tross for at norsk statsforvaltning er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år, finnes det liten kunnskap om konsekvensene av denne virksomheten. Denne avhandlingen er et bidrag ...
  • Hvordan fungerer diskrimineringsnemnda som et politisk instrument for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet? 

   Sundmark, Vilde (Master thesis, 2020)
   This thesis examines how the Norwegian Equality and Anti-Discrimination Tribunal work as a policy instrument for people with disabilitiies in working life. Studies show that many people with disabilities wishes to ...
  • Organisasjonsstruktur og lederskap i barnehagen 

   Karlsrud, Mari (Master thesis, 2021)
   The kindergarten sector has undergone major changes in recent decades, which has created a need for more kindergartens in Norway. In 2009 the right to a place for your child in a kindergarten was introduced, and more and ...
  • Political bias in evidence for policymaking and the knowledge work of civil servants: the case of the ongoing digitalization of the Norwegian school 

   Høydal, Øyunn Syrstad (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This article engages in evidence-based policymaking by addressing (a) how civil servants endeavor to link evidence and policy and (b) examining how political bias influences this knowledge work in the ongoing digitalization ...
  • Samarbeid mellom kommune og frivillighet i lokalt integreringsarbeid 

   Stenersen, Mari Nøren (Master thesis, 2023)
   Det rettes mye oppmerksomhet mot behovet for nye og innovative måter å organisere offentlig sektor på. Dette kan blant annet knyttes til urolighet rundt den norske velferdsmodellens begrensninger i møte med sammensatte ...
  • Skjønnsutøvelse i barnevernet 

   Karlsen, Monika Vee (Master thesis, 2020)
   The theme for this master's thesis is the exercise of discretion in the field of child welfare. More specifically, it is about how the exercise of discretion affects assessments, and how assessments affect evaluations of ...
  • Statens Lånekasse: Et effektivt styringsverktøy for høyere utdanning? 

   Chau, Michelle Misin (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvordan Lånekassen brukes som et styringsverktøy for å få flere til å fullføre en gradsutdanning. Studien tar utgangspunkt i relevant teori om public policy, og kvalitativ fors ...
  • Verdien av rampelyset Kommunikasjonsmedarbeideres oppgaver og roller i kommunen etter kriser 

   Svensen, Charlotte (Master thesis, 2023)
   Krisen oppstår, behovet for kommunikasjonskompetanse blir stort, og det setter kommunikasjonsarbeidere i norske kommuner i rampelyset. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvilken verdi en krise som koronapandemien kan ha ...
  • Worlds apart or coproduction? Investigating the relationship between knowledge users and producers 

   Høydal, Øyunn Syrstad (Evaluation;Volume: 26, issue: 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-19)
   Based on interviews and survey data, this article examines the role of civil servants in the process of external evaluations. Traditionally the political–administrative system and the research sector have been seen as ...