• Bruk av Virtual Reality på eldre personer 

   Thøgersen, Malin Terese (Master thesis, 2023)
   Med en stadig aldrende befolkning, vil flere eldre være i behov av helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. En gruppe som krever mye ressurser i dag er personer med demens, denne gruppen øker også i takt med den ...
  • Emergente relasjoner og mulige konsekvenser for begrepet stimulusklasser 

   Dechsling, Anders; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Årgang 46, nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Matching-to-sample prosedyrer brukes frekvent for både å trene og teste for stimulusekvivalensklasser, og testen er godt egnet for å avdekke hvorvidt egenskapene i stimulusekvivalens er til stede. For å kunne teste for ...
  • Klasseinndeling og stimulusekvivalens: Bruk av sortering for å demonstrere ekspansjon av stimulusklasser 

   Dechsling, Anders (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
   Stimulusekvivalensklasser har tradisjonelt blitt dokumentert i matching-to-sample (MTS) format. Nylige studier har vist at sortering av stimuli kan dokumentere arbitrære stimulusklasser og at det er et høyt samsvar mellom ...