• Brukermedvirkning, politikk og velferdsstat 

   Andreassen, Tone Alm (AFI Skriftserie nr. 13, rapport, 2004)
   Avhandlingen er en studie av brukermedvirkning i den norske vel­ferds­­staten. Hensikten er å å klarlegge hvordan brukermedvirkning inngår i offentlig politikk, og å studere hva som foregår når medvirk­ning prøves ut i ...
  • Complex Problems in Need of Inter-Organizational Coordination: The Importance of Connective and Collaborative Professionalism within an Organizational Field of Rehabilitation 

   Andreassen, Tone Alm (New dynamics of disability and rehabilitation: Interdisciplinary perspectives;, Chapter; Peer reviewed, 2019-07-15)
   Rehabilitation processes of working-age citizens involve several organizations and professions, and require inter-organizational and inter-professional coordination and collaboration across hospitals, community healthcare, ...
  • Conceptualising service integration for inclusive activation: Exploring transferal and translation of models from health care 

   Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Minkman, Mirella (International Journal of Social Welfare;, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-12)
   Conceptual frameworks are important for advancing systematic understanding in a field of research. Many conceptual models have been developed to study service integration, but few have addressed activation. Based on an ...
  • Contrasting supply-side, demand-side and combined approaches to Labour market integration 

   Frøyland, Kjetil; Andreassen, Tone Alm; Innvær, Simon (Journal of Social Policy;, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-05)
   In social policy discussions about activation or ALMP (Active Labour Market Policies), most attention is paid to supply-side approaches, directed towards jobless individuals. In these discussions, little attention is given ...
  • Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform 

   Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut (Public Management Review;, Peer reviewed; Journal article, 2022-07-06)
   This paper examines the role of street-level managers in the development of hybrid professionalism. Based on a longitudinal analysis of an organisational reform, we highlight the work of street-level managers in promoting ...
  • Facilitating non-tokenistic user involvement in research 

   Romsland, Grace Inga; Milosavljevic, Kate Louise; Andreassen, Tone Alm (Research Involvement and Engagement;5, Article number: 18 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-06-04)
   Background: With the increase in user activism in the Western societies in recent years, there has also been an increase in promoting user involvement in research. Hence, is necessary to address the danger of tokenism, a ...
  • Fagorganisering som strategi for profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen. En analyse av hvordan fagforeninger i offentlig sektor konseptualiserer arbeidsplasstillitsvalgtes rolle i faglig utviklingsarbeid 

   Bie-Drivdal, Arnhild (OsloMet Avhandling 2021;Nr 38, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2021)
   In this dissertation, I explore union organizing as a strategy for professional influence in the workplace. The study is motivated by the fact that there has previously been little overlap between studies of working life ...
  • For at ikke pasientperspektivet skal bli glemt? 

   Andreassen, Tone Alm (AFI Rapport 2007:2, rapport, 2007)
   Rapporten er en del av Norges Forskningsråds evaluering av sykehusreformen. Den dreier seg om brukerinvolvering i helseforetakene gjennom brukerutvalg, og er basert på telefonintervjuer med brukerrepresentanter og ansatte ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Lie, Amund (AFI Notat 2011:5, rapport, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Amund Lie (AFI Notat 2011:5, rapport, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • From Democratic Consultation to User-employment: Shifting Institutional Embedding of Citizen Involvement in Health and Social Care 

   Andreassen, Tone Alm (Journal of Social Policy;Volume 47, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-01)
   Policies of citizen involvement in health and social care have given rise to a variety of organisational forms, which address citizens in different capacities and differ in their demands as to the representativeness, ...
  • Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer 

   Andreassen, Tone Alm; Haualand, Hilde; Widding, Steinar (AFI Notat 2007:12, rapport, 2007)
   Dette notatet er et resultat av prosjektet ”Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat”, et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert ...
  • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, rapport, 2011)
   Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
  • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, rapport, 2011)
   Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
  • Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars (Public Administration;93(2), Journal article; Peer reviewed, 2015-01-21)
   In this article, we explore how public front-line service organizations respond to contradictory demands for institutional reform and the types of hybridization this entails. Our research context is a major administrative ...
  • The meaning of professionalism in activation work: frontline managers’ perspectives 

   Andreassen, Tone Alm; Natland, Sidsel (European Journal of Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-27)
   The issue of professionalism in activation work is at the forefront of scholarly discussions. Due to the importance ascribed to the organisational setting of professional work, it is crucial to investigate if professionalism ...
  • Measures of accountability and delegated discretion in activation work: lessons from the Norwegian Labour and Welfare Service 

   Andreassen, Tone Alm (European Journal of Social Work;Volume 22, 2019 - Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2018-01-23)
   Activation work – the complex task of motivating, compelling and assisting marginalized citizens into labour market participation – pinpoints critical issues of discretion and accountability in the welfare state. Investigating ...
  • Oppfølgingsundersøkelse om ansettelse av funksjonshemmede i staten 

   Bull, Helga; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2007:7, rapport, 2007)
   Dette notatet gir et bilde av hvordan statlige virksomheter jobber med å rekruttere flere personer med nedsatt funksjonsevne. Notatet er basert på en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg statlige virksomheter. ...
  • Organisatoriske blikk på samarbeid i velferdstjenester 

   Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm (Tidsskrift for velferdsforskning;volume 24, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-26)
   Til tross for at samarbeid innebærer organisering, utføres i organisasjoner og utgjør et organisatorisk virkemiddel for myndighetene, benyttes organisasjonsteoretiske begrepsapparat sjelden for å forstå og analysere samarbeid ...
  • Organisering for helhetlig tjenesteyting 

   Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2008:10, rapport, 2008)
   Dette notatet ser på hvordan de lokale NAV-kontorene operasjonaliserer målet om helhetlig og brukerrettet forvaltning til en organisatorisk struktur og i organisering av oppgaveløsningen. Hensikten med notatet har vært å ...