Now showing items 21-32 of 32

  • Organisatoriske blikk på samarbeid i velferdstjenester 

   Breit, Eric Martin Alexander; Andreassen, Tone Alm (Tidsskrift for velferdsforskning;volume 24, issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-26)
   Til tross for at samarbeid innebærer organisering, utføres i organisasjoner og utgjør et organisatorisk virkemiddel for myndighetene, benyttes organisasjonsteoretiske begrepsapparat sjelden for å forstå og analysere samarbeid ...
  • Organisering for helhetlig tjenesteyting 

   Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2008:10, Report, 2008)
   Dette notatet ser på hvordan de lokale NAV-kontorene operasjonaliserer målet om helhetlig og brukerrettet forvaltning til en organisatorisk struktur og i organisering av oppgaveløsningen. Hensikten med notatet har vært å ...
  • På vei mot en integrert velferdsforvaltning? 

   Andreassen, Tone Alm; Drange, Ida; Thune, Taran; Monkerud, Lars (AFI Rapport 2007:4, Research report, 2007)
   Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum ...
  • Et råd for framtiden? 

   Andreassen, Tone Alm; Egeland, Cathrine (AFI Notat 2007:9, Report, 2007)
   På oppdrag fra Statens råd for funksjonshemmede har AFI gjort en evaluering av rådets posisjon og arbeidsform med sikte på at denne skal være grunnlagsmateriale for rådets egenevaluering. Statens råd for funksjonshemmede ...
  • Rehabilitation interventions after traumatic brain injury: a scoping review 

   Sveen, Unni; Guldager, Rikke; Søberg, Helene Lundgaard; Andreassen, Tone Alm; Egerod, Ingrid; Poulsen, Ingrid (Disability and Rehabilitation; Volume 44, 2022 - Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-13)
   Purpose: To (1) identify interventional research topics in traumatic brain injury (TBI) rehabilitation, (2) describe potential knowledge gaps, and (3) uncover further needs for interventional TBI rehabilitation research ...
  • Rehabilitering med arbeid som mål – et organisatorisk perspektiv 

   Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2010:12, Report, 2010)
   Notatet beskriver den organisatoriske konteksten som rammer inn arbeidet knyttet til rehabilitering med arbeid som mål, og de grunnleggende utfordringene som reises av målet om en helhetlig tjenesteyting med grunnlag i den ...
  • Research approaches to networked employment services: A systematic review 

   Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (Social Policy & Administration;, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-01)
   Research on networked services aimed at the (re)employment of groups marginalised from the labour market has gained momentum in different scholarly traditions (e.g., public administration, healthcare and social policy), ...
  • Resisting or facilitating change? How street-level managers’ situational work contributes to the implementation of public reforms 

   Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric Martin Alexander (Journal of public administration research and theory;Volume 32, Issue 4, October 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-27)
   Managers of street-level organizations play an important role in the successful implementation of public reforms. A prevailing view within the public administration literature is that this work involves the adaptation ...
  • A scoping review of research on coordinated pathways towards employment for youth in vulnerable life situations 

   Saltkjel, Therese; Andreassen, Tone Alm; Helseth, Sølvi; Minas, Renate (European Journal of Social Work;, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-11)
   For youth in vulnerable life situations, pathways to employment can be challenging, suggesting the need for coordinated services. The aim of this review is to explore the existing research on coordinated services for youth ...
  • Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement 

   Andreassen, Tone Alm (Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research;Årgang 3, Nr. 1-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-06-19)
   Models or measures to strengthen the position of service users not only change the position of the users, they also alter the position of the professionals involved. However, different forms of involvement alter the position ...
  • Trustee professionalism transformed: Recruiting committed professionals 

   Aven, Håvard Brede; Andreassen, Tone Alm (Current Sociology;, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-11)
   This article explores how employing organizations articulate the competencies, values and personal qualities that they expect professionals to possess, and how they envision and appeal to certain professional identities ...
  • Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor 

   Andreassen, Tone Alm; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Notat 2009: 2, Research report, 2009)
   De første lokale, samlede arbeids- og velferdskontorene var de 20 pilotkontorene som formelt åpnet 2. oktober 2006. AFI analyserte pilotprosessen i 2007, og denne rapporten viser resul-tatene fra en oppfølgingsundersøkelse ...