• The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers 

   Johannessen, Kjersti; Bjørnestad, Elisabeth; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Ylvisåker, Einar; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Pedersen, Lillian; Aadland, Eivind (Journal for Reseach in Arts and Sports Education;Vol 4, No 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-28)
   Various aspects of the preschool environment may either promote or restrict children’s moderate- to-vigorous physical activity (MVPA), for example through opportunities for outdoor play. The aim of the present study was ...
  • «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving 

   Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Vurdering av elevers innsats i kroppsøving har aktualitet både faglig og politisk. Det finnes likevel relativt lite forskningskunnskap om hvordan innsats gjøres i praksis. Noen studier indikerer imidlertid at ...
  • Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen 

   Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol 3 No 2 (2019): Kroppsøvingsfaget i bevegelse, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-20)
   Denne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet og utviklingen av ...
  • Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen 

   Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (Journal for Reseach in Arts and Sports Education;Vol. 3, No. 2 (2019): Kroppsøvingsfaget i bevegelse, Journal article; Peer reviewed, 2019-06)
   Denne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet og utviklingen av ...
  • Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019 

   Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol 5 No 3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-09-14)
   Artikkelen rapporterer fra en oversiktsstudie av empirisk forskning på skolefaget kroppsøving i perioden 2010–2019. Hovedmålet er å kartlegge hvilke tema forskningen har belyst, samt om – og eventuelt hvordan – forskningstemaene ...
  • Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer 

   Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan; Hansen Sandseter, Ellen Beate (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol. 4 | No. 2 | 2020: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i barnehagen, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-28)
   Risikofylt lek er en form for lek som kan bidra til både barns trivsel og utvikling, men som det er lite forsket på. I denne studien har vi undersøkt ulike aspekter ved risikofylt lek i barnehagers innemiljø. Studien baserer ...
  • Korlederens kompetanse, utdanning og praksis – konturene av en meta-teori 

   Jansson, Dag; Balsnes, Anne Haugland (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol 4, No 1 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-12-07)
   Korsang har en fremtredende posisjon i Skandinavia. Alle de ulike korene som finnes – fra barnekor til seniorkor, fra hygge-kor til profesjonelle kor – trenger korledere. Korlederen må mestre et omfattende kompetansesett ...
  • Minoritetsstudenters møte med friluftsliv i kroppsøvingslærerutdanningen 

   Walseth, Kristin; Khan, Hummam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det finnes lite forskning som belyser hvordan studenter med minoritetsbakgrunn opplever møtet med kroppsøvingslærerutdanningen i Norge. I denne studien fokuserer vi på friluftslivsunder visningen. Problemstillingen som ...
  • Performative kunstdidaktiske erfaringer som praksisrefleksjon 

   Ellinggard, Stine; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol. 5 | No. 3 | 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-09-17)
   Hensikten med denne studien er å undersøke hva performative kunstdidaktiske erfaringer kan tilføre praksisrefleksjonen til PPU (praktisk pedagogisk utdanning) studenter i drama og teater. Forfatterne har gjennomført tre ...
  • Perspektiver på kropp i kroppsøvingsfaget i skolen og i faglærerutdanningen i kroppsøving. 

   Moen, Kjersti Mordal; Rugseth, Gro (Journal for Research in Arts and Sports Education;2018, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolen blir pekt på som en arena som skal hjelpe barn og unge å håndtere problematikker knyttet til helse og kropp. I kroppsøving skal elevene lære både om kropp og med kroppen. Følelser, erfaringer og meninger knyttet ...