• Begreper i naturfag: en studie i hvordan lærere arbeider med begreper i naturfag 

   Hornkjøl, Halvor (Master thesis, 2020)
   Denne oppgaven er en undersøkelse som søker å belyse arbeidet som gjøres med begreper i naturfagsundervising i videregående skole. For å undersøke dette har det blitt gjort en kvalitativ undersøkelse som har benyttet seg ...
  • Learning through modelling in science: Reflections by pre-service teachers 

   Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (Nordic Studies in Science Education;volume 17, issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-28)
   This study analyses pre-service science teachers’ (PSTs’) experiences of working with models and modelling and their ideas about their usefulness in science education. Although several studies have investigated pre- and ...
  • Spørsmål og kritisk tenkning i naturfagundervisningen 

   Merli, Hanne (Master thesis, 2020)
   I 2017 kom utdanningsdirektoratet med en ny overordnet del av fagfornyelsen, til den nye lærerplanen som skal gjelde fra 2020. Her definerer de kritisk tenkning som en av de overordnede delene som skal inn i alle fag og ...