Now showing items 1-1 of 1

    • Dokumentanalyse av diskursen om innføring av programmering i skolen 

      Neverdahl, Andreas (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, 2019)
      Denne masteroppgaven har som mål å foreta en dokumentanalyse rundt diskursen som har ført til, eller er i ferd med å føre til innføringen av programmering som en obligatorisk del av grunnskolen. Bakgrunnen eller ...