Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSeeberg, Marie Louise
dc.date.accessioned2020-11-23T07:24:20Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:29:36Z
dc.date.available2020-11-23T07:24:20Z
dc.date.available2021-04-30T07:29:36Z
dc.date.issued2011-02
dc.identifier.isbn978-82-7894-378-6
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6456
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ble gjennomført i perioden mellom august 2010 og februar 2011. Etnisk diskriminering er definert slik: usaklig forskjellsbehandling på grunnlag av etnisk tilhørighet. Dermed inkluderer gjennomgangen beskrivelser av et bredt spekter av både indirekte og direkte diskriminerende praksiser. Rappor- ten omfatter forskning fra norske forhold fra 1990 til begynnelsen av 2011. Gjennomgangen viser at barn og unge i Norge opplever og utsettes for etnisk diskriminering. Hvilken utbredelse ulike former for etnisk diskrimi- nering har, og hvilke grupper som eventuelt er særlig utsatt, er mindre klart etter gjennomgangen. Ett funn er likevel at der ungdom i hovedsak viser store kjønnsforskjeller mht. rapportert opplevd diskriminering, ser det ut til at dette kjønnskillet i mindre grad gjelder yngre barn.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport;2011:08
dc.subjectBarn og ungeen
dc.subjectEtnisk diskrimineringen
dc.subjectSkoleen
dc.subjectBarnevernen
dc.subjectInnvandrereen
dc.titleKunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og ungeen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber118en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel