Show simple item record

dc.contributor.authorFalch-Eriksen, Asgeir
dc.date.accessioned2020-11-07T10:17:16Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:30:26Z
dc.date.available2020-11-07T10:17:16Z
dc.date.available2021-04-30T07:30:26Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.isbn978-82-7894-632-9
dc.identifier.issn1893-9503
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6443
dc.description.abstractRapporten kartlegger utfordringer og problemer som barnevernet står overfor ved plassering av søskenflokker i fosterhjem. Seks av ti søsken splittes ved plassering. Stortinget og regjeringen har ytret at søsken skal plasseres sammen med mindre dette ikke er til barnets beste. I og med at dette er relativt nye krav, så hviler det store utfordringer innen tjenesteapparatet, og dets evne til å plassere søsken sammen. Utfordringene ser også ut til å ligge på et organisasjonsnivå og ikke i praksis. Den største utfordringen ser ut til at det ikke er nok tilgjengelige fosterhjem for søskenflokker. I tillegg tar rapporten for seg søskenrelasjonens rettslige stilling og hvilke konsekvenser denne har for krav til praksisfeltet. I dag er et prinsipp om familiefortrinn nedfelt i Grunnloven, og søskenrelasjonen er en type familie- relasjon. I de fleste tilfeller griper barnevernet inn i relasjonen mellom foreldre og barn. Barnevernet har ikke uten videre rett til å gripe inn i relasjonen mellom søsken. Dersom søsken skal splittes, så skal dette kun skje dersom det er til barnets beste. Til slutt gis noen forslag til tiltak som kan iverksettes for å bøte på utfordringene som reises ved plassering av søsken i fosterhjem. Forskningsprosjektet var kort (2 måneder), og det er et behov for ytter- ligere forskning for å kunne sikre målsetningen om at søsken skal plasseres sammen.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport;2017:11
dc.subjectSøskenflokken
dc.subjectFosterhjemen
dc.subjectSøskenrelasjonen
dc.subjectBarneverneten
dc.titleSøsken og plassering i fosterhjem: Rapport om utfordringer, hindringer og tiltak ved søskenplassering i fosterhjemen
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber67en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record