Show simple item record

dc.contributor.authorSørvoll, Jardar
dc.contributor.authorAarset, Monica Five
dc.date.accessioned2020-11-07T09:56:39Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:30:33Z
dc.date.available2020-11-07T09:56:39Z
dc.date.available2021-04-30T07:30:33Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.isbn978-82-7894-569-8
dc.identifier.issn1893-9503
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6440
dc.description.abstractProsjektet «Vanskeligstilte på boligmarkedet – en kunnskapsoversikt» består av to deler. Innenfor rammen av prosjektets første del ble det utarbeidet en katalog over relevante forskningsarbeider om vanskeligstilte på boligmarkedet, boligsosiale virkemidler og integrering, marginalisering og segregering på det norske boligmarkedet i perioden 2005 til 2015. Prosjektets andre del består av en presentasjon og analyse av forskningen om samme tema fra det samme tidsrommet. Denne rapporten er publikasjonen fra prosjektets del 2. Formålet med prosjektets andre del er å presentere den eksisterende boligsosiale forskningslitteraturen for interesserte i offentlige virksomheter, forskningsmiljøer og allmenheten. Rapporten er videre ment å identifisere kunnskapshull, nye datakilder, legge til rette for en kumulativ forskning som bygger på funnene fra tidligere studier, samt bidra til en informert og kritisk debatt om den norske boligmodellen og den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte. En av hovedkonklusjonene fra rapporten er at kritisk debatt om faglige arbeider er en mangelvare på det boligsosiale feltet. Vi foreslår derfor etableringen av et nettbasert tidsskrift med fagfellevurdering for å stimu- lere etterprøvingen og meningsbrytningen en formålstjenlig politikk rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet trenger.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport;2015:13
dc.subjectBoligmarkedeten
dc.subjectBoligsosiale virkemidleren
dc.subjectIntegreringen
dc.subjectMarginaliseringen
dc.subjectSegregeringen
dc.subjectOffentlig virksomheten
dc.subjectBoligsosial politikken
dc.titleVanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikten
dc.typeResearch reporten
fagarkivet.source.pagenumber181en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record