Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjerberg, Elisabeth
dc.contributor.authorAmble, Nina
dc.date.accessioned2020-08-20T07:23:13Z
dc.date.accessioned2021-04-30T08:34:02Z
dc.date.available2020-08-20T07:23:13Z
dc.date.available2021-04-30T08:34:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/6146
dc.description.abstractProsjektet ”Refleksjon, handling og mestring – et forsknings- og utviklingsprosjekt” Steen, Arild Henriktet opp i 2005, og ble avsluttet med et erfaringsseminar i februar 2011. Prosjektet har i hele perioden vært finansiert fra Helsedirektoratet. Tanken bak prosjektet var gjennom et feltbasert forsknings- og utviklingsprosjekt å bidra til økt kunnskap og bedre mestring av det daglige pleie- og omsorgs-arbeidet. Prosjektet har hatt et interaktivt design, og utviklet seg over flere faser. I tett samarbeid med ansatte i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i ni kommuner har vi utviklet håndboka ”Hjerte, hode, hender – et refleksjonsverktøy for mestring i pleie- og omsorgstjenesten”, samt drevet opplæring av fasilitatorer til selv å lede refleksjonsgrupper i egen arbeidsorganisasjon. Håndboka er trykket i til sammen 19 000 eksemplarer. Arbeidet i denne sektoren foregår i tett samarbeid med brukerne og er preget av daglige utfordringer det er av stor betydning å mestre på en god måte. Dette er viktig for brukerne og det er viktig for de ansatte. Evalueringen av prosjektet viser at det å delta i gruppene gir opplevelse av økt mestring, i tillegg til at det er positivt for arbeidsmiljøet. Erfaringene fra prosjektet bekrefter at systematisk refleksjon oppleves meningsfullt for de ansatte – og at det bør være en integrert del av virksomheten. Dette forutsetter imidlertid forankring på flere ledelsesnivåer og vilje til å sette av tid og ressurser i en travel hverdag. Se også håndboka ”Hjerte, hode, hender – et refleksjonsverktøy for mestring i pleie- og omsorgstjenesten”no_NB
dc.publisherOslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
dc.relation.ispartofseriesAFI Notat 2011:2
dc.subjectMestring
dc.subjectEmosjonelt arbeid
dc.subjectPleie- og omsorgstjenesten
dc.subjectRefleksjon
dc.titleRefleksjon, handling og mestringno_NB
dc.typerapport
fagarkivet.source.pagenumber20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel