Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTufte, Per Arne
dc.date.accessioned2020-08-17T13:04:00Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:54:59Z
dc.date.available2020-08-17T13:04:00Z
dc.date.available2021-04-29T12:54:59Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5950
dc.description.abstractI dette notatet tar jeg opp en meget vesentlig forutsetning for ordinær regresjon, nemlig at den avhen­gige variabelen i prinsippet må være metrisk eller kvantitativ, dvs. enten på intervall- eller forholds­talls­­nivå. Kvalitative variabler, dvs. variabler på nominal- eller ordinalnivå eller variabler med to ver­dier (dikotome variabler) tilfredsstiller ikke forutsetningene for regresjon basert på minste kvadraters metode. For variabler på nominalnivå skyldes dette at tallverdiene på variablene ikke gjenspeiler noen rangering. Verdiene kan endres vilkår­lig uten at dette har noen som helst substansiell betydning. For variabler på ordinalnivå kan derimot verdiene rangeres. Problemet her er imidlertid avstanden mellom kategoriene. Er f.eks. avstanden mellom å være helt enig og litt enig i en påstand, like stor som avstan­den mellom å være helt uenig og litt uenig? Det at regresjonsanalyse i prinsippet ikke kan behandle slike variabler, betyr imidlertid ikke at analysen bryter sammen når avhengig variabel er kvalitativ. Likningene, matrisene og algoritmene bak analyseresultatene ser nemlig bare tall og vil som regel komme fram til en løsning uansett hvilke målenivå variablene har. Derfor er det viktig at forskeren er klar over de begrensninger som ligger i metoden.no_NB
dc.publisherLysaker, SIFO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat 8-2000
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleEn intuitiv innføring i logistisk metodeno_NB
dc.typeNotat


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel