Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorgeraas, Elling
dc.contributor.authorBerg, Lisbet
dc.date.accessioned2020-06-21T15:29:49Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:45:04Z
dc.date.available2020-06-21T15:29:49Z
dc.date.available2021-04-29T12:45:04Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7063-399-2
dc.identifier.issn1502-6760
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5422
dc.description.abstractNummer: 2-2004 Hvorfor skifter ikke bank-kundene til rimeligste bank? Basert på denne studien kan vi skille mellom fire forskjellige kunderelasjoner som vil bidra til manglende mobilitet. Én type relasjon føres tilbake til manglende-, eller villedende, informasjon fra banken, mens tre knyttes opp mot kjennetegn ved kunden. Felles for kundene som selv ikke bidrar til mobilitet på bankmarkedet er at de har et ikke-reflektert forhold til bank økonomi. Noen har valgt bank en gang for alle, og de valgte samtidig å ha tillit til banken. Så har vi de som velger å se bort fra økonomiske betingelser ved sin bankkontakt, selv om de er oppmerksomme på at den er økonomisk ulønnsom. En del i denne gruppen ville snarere forlate banken dersom de mister sin kunderådgiver eller at servicen blir dårlig, enn dersom renten øker uforholdsmessig mye. Til slutt har vi de som vegrer seg overfor transaksjonskostnadene knyttet til bytte av bank. De omregner i liten grad transaksjonskostandene i rene penger, men er oftere opptatt av at det er tidskrevende, masete og vanskelig både å orientere seg i markedet og å skifte bank. Tilknyttede prosjekter Mobilitetshinder i det finansielle markedetno_NB
dc.publisherOslo, SIFO
dc.relation.ispartofseriesFagrapport 2-2004
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleHindringer for mobilitet i bankmarkedetno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/elling/
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/liberg/


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel