Show simple item record

dc.contributor.authorBorgeraas, Elling
dc.contributor.authorØybø, Anne Marie
dc.date.accessioned2020-06-21T15:29:35Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:44:24Z
dc.date.available2020-06-21T15:29:35Z
dc.date.available2021-04-29T12:44:24Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5405
dc.description.abstractSIFOs oppdrag har vært å utvikle en minstestandard for forbruk, med utgangspunkt i SIFOs standardbudsjett for forbruksutgifter. Minstestandarden skal inngå i sosialdepartementets arbeid med å utarbeide anbefalte minstenormer for økonomisk sosialhjelp. Det er viktig at SIFOs forslag til minstestandard for forbruk ikke forveksles med en anbefaling om nivået på den økonomisk sosialhjelpen. Det er derfor heller ikke tatt eksplisitt hensyn til hvilke forbruksgjenstander og forbruksområder som etter Lov om sosial omsorg faller inn under økonomisk sosialhjelp. Videre er det SIFOs prinsipielle standpunkt at offentlige, økonomiske normer – fattigdom, sosialhjelp og lignende – er politiske og normative og kan således ikke ensidig begrunnes med faglige og vitenskapelige resonnementer. Dette arbeidet må derfor sees som et grunnlagsmateriale i arbeidet med å utvikle en anbefalt felles minstestandard for sosialhjelp. SIFOs forslag til minstestandard må vurderes innenfor de forutsetningene som det er eksplisitt redegjort for i det foreliggende materialet. Tilknyttede prosjekter Standardbudsjett og fastsetting av minstestandard for forbrukno_NB
dc.publisherOslo, SIFO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport 8-2003
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleMinstestandard for forbruksutgifterno_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/elling/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record