Show simple item record

dc.contributor.authorBorgeraas, Elling
dc.date.accessioned2020-06-21T15:28:15Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:43:22Z
dc.date.available2020-06-21T15:28:15Z
dc.date.available2021-04-29T12:43:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5332
dc.description.abstractMålet med den foreliggende rapporten er å presentere arbeidet med å utvikle et minimumsbudsjett for forbruksgifter. Et viktig mål med dette budsjettet er å utvikle et realinntektsmål som reflekterer et minimumsnivå. Dette realinntektsmålet gir anledning til å etablere velbegrunnede minimumsinntekter som kan anvendes til å vurdere rimeligheten av eksisterende offentlige økonomiske livsoppholdssatser. Det argumenters også for at minimumsbudsjettet supplert med sjablonger for boutgifter, vil være et velegnet verktøy til å vurdere rimeligheten av OECDs og EUs mål på inntektsfattigdom. Dette er viktig fordi det er store usikkerheter om hva slags levekår disse fattigdomsmålene faktisk måler. Ved hjelp av en realøkonomisk tilnærming har vi anledning til å vurdere disse målene i forhold til konkrete forbruksnivå. Etter å ha redegjort for hvorfor vi trenger et minimumsbudsjett og et mål på minimumsinntekt, presenterer vi de grunnleggende prinsippene og metodologiske grepene for konstruksjonen av budsjettet. Dernest demonstreres minimumsberegningene for ulike typer hushold, med vekt på hushold med ulikt antall barn. Et overordnet mål her er å identifisere forbruksvekter for voksne og barn. Etter å ha presentert minimumstall for forbruk anvendes disse som inntektsmål. Først til å vurdere nivået på de statlige anbefalte normene for økonomisk sosialhjelp. Sammenlikningen viser at de statlige anbefalte normene for økonomisk sosialhjelp er lavere enn minimumsberegningene. Dette antyder at disse normene er for lave til å kunne ha et forsvarlig livsopphold.no_NB
dc.publisherOslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport nr. 14-2016
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleMinimumsbudsjett for forbruksutgifterno_NB
dc.typeRapport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/elling/
fagarkivet.source.pagenumber67.0


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record