Show simple item record

dc.contributor.authorBrusdal, Ragnhild
dc.contributor.authorBorgeraas, Elling
dc.contributor.authorBorch, Anita
dc.date.accessioned2020-06-21T15:27:42Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:43:27Z
dc.date.available2020-06-21T15:27:42Z
dc.date.available2021-04-29T12:43:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5310
dc.description.abstractStudien indikerer at kvinner og menn vanskelig kan være økonomisk likestilte fordi de trer inn og ut av samliv med ulike materielle,økonomiske og kulturelle ressurser. En viktig barriere for økonomisk likestilling er det delte arbeidsmarkedet der menngenerelt tjener mer enn kvinner. Andre barrierer er lite kunnskap om rettigheter ved samlivsbrudd, skilsmisse og partners død;kompliserte pensjonsrettigheter; og kulturelle ideer om kjønn, frihet, velferdsstat og ansvar. Studien indikerer også at ulikeinteresser og ressurstilgang sår tvil rundt parforhold og gjør at tema knyttet til økonomisk likestilling ikke tas opp til diskusjon dersom de er til å leve med. Den svake part i forholdet er spesielt lite komfortabel med å ta opp potensielle konflikttemaer fordi det denne har mest å tape på et eventuelt samlivsbrudd. Selv om ansvaret for økonomisk likestilling i husholdninger ligger hos det enkelte husholdsmedlem og husholdningen somhelhet, er det statens oppgave å legge til rette slik at likestilling både på kort og lang sikt blir et plausibelt valg. For staten innebærer dette en videreføring av det møysommelige arbeidet det er å fremme generell likestilling   Basert på en studie av fire fokusgrupper og en landsrepresentativ websurvey analyserer denne rapporten økonomisk likestilling ihusholdninger. De fire fokusgruppene består av gifte menn, gifte kvinner, samboende menn og samboende kvinner. Datainnsamlingenle gjennomført i 2014. Spørsmålene er: Er kvinner og menn økonomisk likestilte? Hva er det som eventuelt hindrerlikestilling? Hvordan kan disse barrierene overkommes, og hvem har ansvaret for detteno_NB
dc.relation.ispartofseriesFagrapport 1-2015
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleØkonomisk likestillingno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/elling/
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/anitab/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record