Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHebrok, Marie
dc.contributor.authorKlepp, Ingun Grimstad
dc.contributor.authorTobiasson, Tone Skårdal
dc.contributor.authorLaitala, Kirsi
dc.contributor.authorVestvik, Marit
dc.contributor.authorBuck, Madeline
dc.date.accessioned2020-06-21T15:27:14Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:43:16Z
dc.date.available2020-06-21T15:27:14Z
dc.date.available2021-04-29T12:43:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7063-440-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5278
dc.description.abstractWool has been called the white gold and has warmed and brought joy to the Norwegian population throughout history. It is also a textile fibre with many unused features. The starting point of the project Valuing Norwegian Wool is a desire to help Norwegian agriculture, wool based industry, and design to exploit the potential inherent in Norwegian wool as raw material, and in the Norwegian textile tradition.  Norway has a thriving textile industry and several strong companies that produce products made of wool. The marketing of the origin of the raw material these products are produced from is however rather inadequate and sometimes misleading. While fewer and fewer of the products are made of Norwegian wool, consumers - not without reason - take it for granted that Norwegian producers use Norwegian wool. The project is funded by the Norwegian Research Council and led by SIFO. The project partners include representatives from the entire value chain - from agricultural organizations, industry and commerce, and design and consumption. This report is one of many publications in the project and makes visible the challenges that exist in the value chain, but also the great potential that is there.en
dc.description.abstractUll har blitt kalt det hvite gullet, og har varmet og gledet den norske befolkningen gjennom hele vår historie. Det er også en tekstilfiber med mange uutnyttede egenskaper. Utgangspunktet for prosjektet Valuing Norwegian Wool er et ønske om å bidra til at norsk landbruk, ullbasert industri og design utnytter det potensialet som ligger i norsk ull som råvare, og i norsk tekstiltradisjon. Norge har en livskraftig tekstilindustri og en rekke sterke bedrifter som produserer produkter i ull. Samtidig som en stadig mindre andel av produktene blir laget av norsk ull, har forbrukere ikke uten grunn tatt det for gitt at norske produsenter bruker norsk ull. Markedsføringen av tekstilene gir mangelfull informasjon om råvarens opphav og er i noen tilfeller direkte misvisende. Prosjektet er finansiert av Norges forskingsråd og ledet av SIFO. Prosjektpartnerne består av representanter fra hele verdikjeden - fra landbruksorganisasjoner via industri og handel til design og forbruk. Rapporten er en av mange publikasjoner i prosjektet og viser utfordringene som finnes i verdikjeden, men også det store potensialet som ligger der.no_NB
dc.publisherOslo: Consumption Research Norway
dc.relation.ispartofseriesProfessional report no. 5-2012
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleValuing Norwegian Woolen
dc.typeResearch report
fagarkivet.source.pagenumber161.0


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel