Show simple item record

dc.contributor.authorÅnestad, Siv Elin
dc.contributor.authorBrusdal, Ragnhild
dc.contributor.authorKjørstad, Ingrid
dc.date.accessioned2020-06-21T15:27:00Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:46:08Z
dc.date.available2020-06-21T15:27:00Z
dc.date.available2021-04-29T12:46:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5248
dc.description.abstractBarn blir forbrukere i kommersielle nettsamfunn hvor det tilrettelegges for at de kan kjøpe virtuelle varer og tjenester, og betale via for eksempel mobiltelefon. Utgangspunkt for dette prosjektet var uttrykk for bekymringer, via henven-delser og klager til Forbrukerombudet samt en del oppslag i mediene, knyttet til denne kommersialiseringen av barn og unges nettbruk. Barn blir forbrukere i kommersielle nettsamfunn hvor det tilrettelegges for at de kan kjøpe virtuelle varer og tjenester, og betale via for eksempel mobiltelefon. Utgangspunkt for dette prosjektet var uttrykk for bekymringer, via henven-delser og klager til Forbrukerombudet samt en del oppslag i mediene, knyttet til denne kommersialiseringen av barn og unges nettbruk. Gjennom fokusgruppeintervjuer med barn, en strategisk survey blant foreldre samt en landsrepresentativ survey av barn og unge fant vi at de økonomiske problemene var relativt få, og verken barn eller foreldre viet dette mye opp-merksomhet. Gjennom ulike datasett har det kommet frem andre bekymringer foreldrene har i forbindelse med barns bruk av Habbo. Foreldre bekymrer seg over at barn bruker for mye tid på Habbo og at dette går ut over skolearbeidet. De bekymrer seg også over at bruken kan gå ut over det sosiale fellesskapet med ekskludering og mobbing. Andre bekymringer knytter seg til at barn blir eksponert for ting som er ment for voksne og at de skal treffe ukjente mennesker på nettet (grooming). Barna på sin side liker nettspill og bruker mye tid på det. De gjør avtaler om å møtes på nettet etter skolen, og mange er med. Det er de sosiale sidene ved nettspillene, underholdeningsaspektene og det å prøve ut sider ved en ungdoms-kultur som tiltaler barna mest. Dette er i hovedsak positive sider, men det nevnes også negative sider som eksklude-ring, mobbing og hacking. Barna er også økonomiske aktører. Hovedvekten av brukerne av Habbo er 10-åringer, og de aller fleste bruker lite eller ingen penger på dette. De økonomiske sidene kan imidlertid være vanskelig for denne aldersgruppen å ha over-sikt over. De ulike betalingsløsningene og kvantumsrabattene i Habbo kan for eksempel gi store utslag. Selv om få barn bruker penger har noen barn falt for fristelsen og brukt penger ulovlig – og det kan settes spørsmålstegn ved tilrettelegging for avtaleinngåelser og pengebruk på nettsteder rettet mot barn. Habbo er et kommersielt nettsted og barn kommer i kontakt med markedsføring og markedsanalyse her. Vi finner eksempler på nye former for markedsføring som blander sammen reklame, informasjon og underholdning. Blant annet tilbys barna å delta i ulike konkurranser og arrangementer hvor merkevarer inngår. Svært lite av dette oppfatter barn som markedsføring. Habbo annonseres mot bedriftsmarkedet som et miljø der merkevarer kan ”interagere” og ”kon-versere” med millioner av tenåringer gjennom eventer, konkurranser og romkonsepter.no_NB
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport 5-2010
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleBarn som forbrukere av kommersielle nettsamfunnno_NB
dc.typeRapport


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record