Show simple item record

dc.contributor.authorHelle-Valle, Jo
dc.contributor.authorStorm-Mathisen, Ardis
dc.contributor.authorBucher, Taina
dc.date.accessioned2020-06-21T15:26:56Z
dc.date.accessioned2021-04-29T12:45:51Z
dc.date.available2020-06-21T15:26:56Z
dc.date.available2021-04-29T12:45:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5239
dc.description.abstractDenne studien handler om hvordan unges samfunnsengasjement og politisk deltakelse utfolder seg på internett. Påvirker det nye medielandskapet de unges interesse for samfunnsspørsmål og deltakelse i det politiske feltet? Og hvordan kan – og bør – v i i det hele tatt forstå begreper som politikk, deltagelse og engasjement? Datamaterialet som ligger til grunn for rapporten er hentet fra kvalitative fokusgrupper, samt fra en liten spørreskjemakartlegging. I hvilken grad ungdom er samfunns- og politisk engasjerte er et spørsmål om hvordan disse begrepene operasjonaliseres og defineres. For det første viser fokusgruppesamtalene at det finnes et politisk og samfunnsrelatert engasjement hos mange unge. Dette engasjementet er i liten grad knyttet den konvensjonel-le arena (partipolitisk) – det er i langt større grad knyttet til enkeltsaker og aksjonsrettet deltagelse. På den annen side viser inter-vjuene at for de som faktisk involverer seg i det konvensjonelle politiske spillet er troen på at de kan få makt og innflytelse det som motiverer dem. Mens terskelen for å ytre seg er lav i ukonvensjonell deltakelse er det samtidig en utbredt oppfatning at den samfunnsmessige effekten av å delta er liten. Internett åpner opp for muligheten til å delta og ytre seg, på måter som passer de fleste ungdommene bedre enn organisert deltakelse i ungdomsorganisasjoner og lignende. Rapporten viser at ungdoms deltagel-se, særlig på nettet, har flere likhetstrekk med et syn på politikk som konfliktfylt og lidenskap som politikkens drivkraft, enn om konsensus og rasjonell diskusjon skulle være de definerende parametrene. Spørsmålet er ikke om ungdom er engasjerte men i hvilken form politikk og samfunnsmessige spørsmål virker motiverende på engasjement. Er politikken mest engasjerende i en partipolitisk form eller virker politikken kanskje mer medrivende når den framtrer i en digital form på nettet, for eksempel på nettsamfunn eller blogg? Tilknyttede prosjekter RAM - Ungdoms samfunnsdeltakelse onlineno_NB
dc.publisherOslo, SIFO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport 2-2009
dc.subjectSIFO, PublikasjonSIFO, RapporterSIFO
dc.titleUngdom, politikk og internettno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/valle/
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/ardist/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record