Show simple item record

dc.contributor.authorGrue, Lars Petter
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:58Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:34:11Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:58Z
dc.date.available2021-04-30T07:34:11Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7894-106-8
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5151
dc.description.abstractMyndighetenes politikk overfor mennesker med funksjonshemning har særlig i de siste tjue til tretti årene vært preget av integreringstenkning. Det er blitt et stadig klarere uttrykt mål at funksjonshemmede skal ha de samme rettigheter og de samme muligheter som andre. Denne rapporten tar for seg en gruppe mennesker med det til felles at de har en fysisk funksjonshemning. De er alle mellom tjue og tretti år, og har dermed levd sine liv innefor et integrerende samfunn. Selv om mange har følt at de har vært integrert på viktige arenaer, har de også opplevd seg som forskjellige. Rapporten viser hvordan forskjellighet er blitt erfart gjennom oppveksten og hvordan den i voksenalder erfares og mestres i et samfunn der institusjonelle ordninger bidrar til å opprettholde forestillinger om funksjonshemmede som forskjellige. En funksjonshemning er ett av flere kjennetegn ved et menneske. Funksjonshemmede har i dagens samfunn flere muligheter enn tidligere til å yte motstand mot stereotype forestillinger og til å reforhandle en identitet som funksjonshemmet. I tillegg til å diskutere slike temaer blir det i rapporten pekt på mulige veier å gå i det videre arbeidet for å fremme full deltaking og likestilling for funksjonshemmede.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 1/01
dc.subjectNOVA
dc.subjectFunksjonshemming
dc.subjectHelse og velferdstjenester
dc.titleMotstand og mestring. Om funksjonshemning og livsvilkår.no_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/largru
fagarkivet.source.pagenumber194


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record