Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFord, Margaret
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:56Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:34:12Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:56Z
dc.date.available2021-04-30T07:34:12Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.isbn82-7894-093-2
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5147
dc.description.abstractRapporten handler om saker som kommer i gråsonen mellom trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens ansvarsområder. Begge etater er sentrale aktører i forvaltningen av en rekke offentlige velferdsordninger. Vurdering av retten til yrkesrettet attføring hjemlet i lov om folketrygd, er delt mellom de to etatene. Men - når to selvstendige etater skal samarbeide om et felles område vil uenigheter kunne oppstå. Selv om etatene blir enige i de fleste saker, har uenighetene betydning for brukerne av attføringstjenestene og for hvordan systemet fungerer. I rapporten presenterer Ford resultatene fra en undersøkelse av konkrete gråsonesaker. Undersøkelsen omfatter både registreringer foretatt ved et utvalg kontorer i de to etatene, samt intervjuer med saksbehandlere og berørte brukere. Omfanget av gråsonesaker, sakshåndtering og hvilke typer saker det er som kommer i en slik mellomposisjon, er sentrale temaer i rapporten. Det pekes på flere utfordringer med hensyn til samspillet mellom de betingelsene attføringsapparatet har for sitt arbeid, og behovene til dem som søker om attføring.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 6/00
dc.subjectNOVA
dc.subjectHelse
dc.subjectArbeidsliv
dc.subjectBolig og sosialpolitikk
dc.titleGråsonen mellom trygdeetat og arbeidsmarkedsetatno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/mford
fagarkivet.source.pagenumber216


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel