Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStefansen, Kari
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:48Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:33:57Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:48Z
dc.date.available2021-04-30T07:33:57Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.isbn82-7894-064-9
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5136
dc.description.abstractRapporten er skrevet på oppdrag fra Målselv kommune. Analysene i rapporten bygger på en spørreskjemaundersøkelse gjennomført i 1997. Alle elevene ved ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen deltok i undersøkelsen. Utvalget består av 575 ungdommer i alderen 13-19 år. Hensikten med undersøkelsen er å tegne et bilde av målselvungdommenes oppvekstmiljø. Spørsmålet som stilles er hvordan ungdom i sin allminnelighet opplever hverdagen. Fokus er lagt på sentrale livsområder i ungdomstida, som aktiviteter og gjøremål på fritiden og forholdet til venner og jevnaldrende. Omfanget av rusmiddelbruk og kriminalitet beskrives også. Et annet tema som belyses er ungdommenes framtidsplaner og hvordan disse henger sammen med andre faktorer, som kjønn, linjevalg på videregående, bosted i kommunen, deltakelsesmønstre på lokale arenaer og identifikasjon med ulike holdningsmønstre.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 25/98
dc.subjectNOVA
dc.subjectSkole
dc.subjectRus
dc.subjectUngdom
dc.subjectUngdata
dc.titleUng i Målselvno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/karis
fagarkivet.source.pagenumber141


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel