Show simple item record

dc.contributor.authorAarset, Monica Five
dc.contributor.authorBredal, Anja
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:46Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:33:14Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:46Z
dc.date.available2021-04-30T07:33:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn878-82-7894-659-6
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5130
dc.description.abstracten
dc.description.abstractRapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barneverntjenestens og fylkesnemndas håndtering av saker om omsorgsovertakelse i familier med etnisk minoritetsbakgrunn. Datamaterialet har bestått av vedtak og saksmapper fra fylkesnemnda. Studien er ikke en fullstendig kartlegging av barneverntjenestens arbeid, men løfter frem noen mønstre og temaer som kan være utfordrende eller problematiske i barnevernets arbeid med etniske minoritetsfamilier. Blant annet pekes det på at barneverntjenestens økte fokus på vold mot barn, tilsier en styrket faglig diskusjon om voldsforståelser og en revurdering av barnevernets erkjennelsesparadigme.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 5/18
dc.subjectNOVA
dc.subjectBarndom
dc.subjectFamilie
dc.subjectBarnevern
dc.subjectChildren
dc.subjectChild welfare
dc.subjectMigration minorities
dc.titleOmsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemndano_NB
dc.typeReport
fagarkivet.author.linkhttps://www.oslomet.no/om/ansatt/anbre
fagarkivet.source.pagenumber191


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record