Show simple item record

dc.contributor.authorGautun, Heidi
dc.contributor.authorBratt, Christopher
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:30Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:33:32Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:30Z
dc.date.available2021-04-30T07:33:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7894-522-3
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5081
dc.description.abstracten
dc.description.abstractI denne rapporten beskrives funn fra en spørreundersøkelse om bemanningsplanlegging og kompetansesammensetning blant 431 av Norsk Sykepleierforbund sine tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien. Tre hovedproblemstillinger står sentrale: 1. Hva påvirker planlegging og status for bemannings- og kompetansesammensetning? 2. Hva mener tillitsvalgte i tjenestene er optimal bemannings- og kompetansesammensetning? 3. Hvilken betydning har bemanning for tjenestenes kvalitet og for arbeidsmiljøet til de ansatte? Ifølge informantene er det hensynet til økonomi og tilgjengelig helsepersonell som i størst grad påvirker planlagt bemanning. Hovedgrunnen til eventuelle avvik er høyt sykefravær. Funnene tilsier også at de tillitsvalgte er ambivalente til å innføre en standard bemanningsnorm for sykepleiere, og at det kan være viktigere for kvaliteten med tiltak for kompetanseheving.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 14/14
dc.subjectNOVA
dc.subjectHelse
dc.subjectVelferdstjenester
dc.titleBemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjemno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber106


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record