Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGundersen, Tonje
dc.contributor.authorMadsen, Christian
dc.contributor.authorWinsvold, Aina
dc.date.accessioned2020-06-21T13:35:29Z
dc.date.accessioned2021-04-30T07:33:29Z
dc.date.available2020-06-21T13:35:29Z
dc.date.available2021-04-30T07:33:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7894-506-3
dc.identifier.issn0808-5013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/5079
dc.description.abstracten
dc.description.abstractPå oppdrag fra Bufdir har NOVA gjennomført en studie om tjenestetilbudet til voldsutsatte med funksjonsnedsettelser. Hovedkonklusjonen er at det er lite bevissthet om dette temaet i ulike hjelpeinstanser. Studien viser at det er store forbedringspotensialer i alle tjenestetilbudene når det gjelder tiltak for å forebygge og oppdage vold, og for å følge opp de som blir utsatt for vold. Tiltak som vil kunne avhjelpe situasjonen, er veiledning av ansatte for å heve bevissthets- og kompetansenivået, samt organisatoriske tiltak som etablering av prosedyrer for hva man skal gjøre for å forebygge vold og følge opp voldsutsatte. Det er også behov for etablering av samarbeidsrutiner mellom ulike tjenesteutøvere.no_NB
dc.publisherOslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
dc.relation.ispartofseriesNOVA Rapport 6/14
dc.subjectNOVA
dc.subjectThe disabled
dc.subjectHealth
dc.subjectHealth welfare services
dc.subjectViolence
dc.titleTjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. En studie på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetno_NB
dc.typeReport
fagarkivet.source.pagenumber148


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel